पाठ २ – विशेषणहरु

अख्रे वि. [ akʰre ] एकलकाँटे / अगोन्‍डे [ प. वा. ]

अगोन्‍डे वि. [ agonɖe ] एकलकाँटे / अख्रे [ प. वा. ]

अङ्‌र वि. [ aŋra ] थाक्से; तीब्‍बत बासीलाई बोलिने अपशब्द

अन्‍ङ्‍येरी वि. [ anŋʲeri ] छुकछुक; चकचके

अपीताता/आबुङ्‍गे वि. [ apitaːtaː ] अटेरी

अप्‍त वि. [ apta ] निसन्तान

अबुडङ्‍स्‍यीङ् वि. [ abuɖaŋsʲiŋ ] १)घमण्डी; स्वार्थी २)बदमास

अब्रेदी वि. [ abredi ] अपराधी

अम्‍लोङ् वि. [ amloŋ ] खल्लो, अलिनो; नुन नलागेको / प्‍लेङ्‍कुङ् [ प. वा. ]

अल्‍छु वि. [ altsʰu ] झुटो

आम्‍लोङ् वि. [ aːmloŋ ] खल्लो, नुन नलागेको

उती/च्‍याङ्‍न वि. [ uti ] थोरै; न्यून

उर्/उर्‌पा वि. [ ur ] पहेंलो (cf:खउर्)

उर्‌उर्‌पा वि. [ ururpaː ] पहेंलै

उर्‌गीफोक्‌ वि. [ urgipʰok ] पहेँलै, पहेँलो नै पहेँलो

उर्‌च म्‍हेन्‍दो वि. [ urtsa me̤ndo ] पहेँलो फूल

उल्‍खनो रुङ्‌दङ् वि. [ ulkʰano ruŋdaŋ ] धेरै बाग्‍लो

ए:नो वि. [ eːno ] तिमी नै हो

एदेब वि. [ edeba ] यस्तो; यो जस्तो

एर्‌ब २ वि. [ erba ] टर्रो

एले वि. [ ele ] यसरी; यस्तो किसिमले

एल्‍द /एल्‍न वि. [ elda ] कलिलो

ओ:ङ्‍ये वि. [ oːŋʲe ] अस्तितिर; हिजोभन्दा एकदिन अघितिर

ओङेनो वि. [ oŋeno ] विगतमै

ओदे वि. [ ode ] त्यति; त्यति मात्र

ओदेब वि. [ odeba ] त्‍यस्‍तो; त्यो जस्तो; त्यस किसिमको

ओनछ्‍यङ वि. [ onatsʲʰaŋa ] बिचरा

ओलेजे वि. [ oledze ] उतापट्टि

ओल्‍यन्‍नो २ वि. [ oljanno ] निशुल्‍क

कक्‍तङ्‍कुक्‍तीङ् वि. [ kaktaŋkuktiŋ ] बाङ्गोटिङ्गो / ज्‍यङ्‍गलङ्‍ग्‍योङ्‍लोङ् [ प. वा. ]

कच्‍चा वि. [ kattsaː ] झोल बाक्लो / रुङ्चङ्, रुङ्जङ्, रुङ्तङ्, रुङ्ब २ [ प. वा. ]

कन वि. [ kana ] अन्धा; कानो / मीअम्राङ्‍ब, स्‍हेले [ प. वा. ]

कन्‍यखुयु /दुम वि. [ kanjakʰuju ] बूढीकन्या / दुमु,ल्‍हामेन्‍स्‍या [ प. वा. ]

कम्‍ब २ वि. [ kamba ] तीतो

कर्‌च्‍यी/कर्‌की वि. [ kartsʲi ] टाटेपांग्रे

कागी वि. [ kaːgi ] रगत-नाता; एउटै रगतको

कीप्‍पुले २ वि. [ kippule ] शान्तिमय

कुइदीरीग्//गुहबे वि. [ kuidirig ] घुम्‍रिएको

कुक्‍तीक्/कुक्‍तीङ वि. [ kuktik ] कुप्रो / कुम्‍लो कुरीक् [ प. वा. ]

कुङ् वि. [ kuŋ ] साझा

कुङ्‍ल वि. [ kuŋla ] सार्वजनिक

कुजेरे वि. [ kudzere ] लोभी / चीङ्‌ये च्‍युङ्‍गरी डेप्‍ल [ प. वा. ]

कुज्‍यी वि. [ kudzʲi ] लङ्गडो

कुज्‍युक् वि. [ kudzʲuk ] साँघुरो / रुप्‍चा [ प. वा. ]

कुन्‍दो वि. [ kundo ] बिरलै पाउने; दुर्लभ; मूल्यवान

कुमतोर् वि. [ kumator ] कन्जुसी / म्‍हेन्‍जङ्‍ [ प. वा. ]

कुम् २ वि. [ kum ] खुम्चेको

कुम्‍लो वि. [ kumlo ] कुप्रो / कुक्‍तीक् कुरीक् [ प. वा. ]

कुरीक्/कीरीक् वि. [ kurik ] कुप्रो / कुक्‍तीक्, कुम्‍लो [ प. वा. ]

केक् वि. [ kek ] ठाडो

केत् २ वि. [ ket ] दायाँ; दाहिने

कोइदो वि. [ koido ] धेरै / ङ्‍यक्‍कु देन्‍न बेले य्‍हगो२, ल्‍हानन् [ प. वा. ]

कोक्‍कले कोँ वि. [ kokkale kõ ] भाले बासेको