नाम - बाट सुरुहुने शब्दहरु ( 3742 )

-दङ् १ /-त/द ना. [ da̤ŋ ] sfx मेलो

अकुल् ना. [ akul ] १)औलो २)जरो
प्रीज्म१, प्रुम्ज [ पर्यायबाचि ]

अक्ग्रेन् ना. [ akgren ] जेठो बाबु; बाबुको दाइ

अखीम्हेमे ना. [ akʰime̤me ] जीजुबाजे

अखुअब ना. [ akʰuaba ] सौतेलो बुबा

अखे ना. [ akʰe ] जिजु

अखेम्हेमे ना. [ akʰeme̤me ] पुर्खा

अख्रो ना. [ akʰro ] खप्पर
कप्लेक् [ पर्यायबाचि ]

अगु ना. [ agu ] छेमाको श्रीमानलाई सम्बोधन गर्ने शब्द

अङ ना. [ aŋa ] बहिनि
सीङ् [ पर्यायबाचि ]

अङ्दुङ् ना. [ aŋduŋ ] म्यासी; महिलाले लगाउने लुग

अङ्यी ना. [ aŋʲi ] फुपु; माइजु

अचीद् ना. [ atsid ] अक्षता; पूजाआजामा चढाइने सग्ला चामल

अज्ज्योन् ना. [ addzʲon ] दाजुभाई

अज्यो ना. [ adzʲo ] दाइ

अन ना. [ ana ] दिदी
नन [ पर्यायबाचि ]

अनम् १ ना. [ anam ] हजुर
अनपङ्सम् [ पर्यायबाचि ]

अनी ना. [ ani ] भिक्षुणी

अब ना. [ aba ] बुवा; पिता; बाबु

अब ग्रेन् ना. [ aba gre̤n ] ठूलो बुबा
बबुग्रेन [ पर्यायबाचि ]

अब परङ् ना. [ aba paraŋ ] माइलो बुबा

अबकोल [ abakola ] केटा; पुरुष

अबमयुङ् ना. [ abamajuŋ ] माइती
मेयुङ् [ पर्यायबाचि ]

अबमा ना. [ abamaː ] पुरुषहरु

अम ना. [ ama ] घरमुली, आमा, आफूलाई जन्माउने स्त्री

अमइफ ना. [ amaipʰa ] आमा पोई (गाली गर्दा प्रयोग हुने शब्द)

अमकोल ना. [ amakola ] केटी; महिला

अमग्रेन् ना. [ amagren ] ठूली आमा

अममा ना. [ amamaː ] आईमाइहरु

अमरकु ना. [ amaraku ] नास्तिक

अमरे ना. [ amare ] आमा दिवस

अमीत्था ना. [ amittʰaː ] अराजकता

अम्जी ना. [ amdzi ] स्वास्थ्यकर्मी

अम्ब१ ना. [ amba ] आँप

अम्बरु ना. [ ambaːru ] अम्बा

अम्बु ना. [ ambu ] कोइरालो; फाल्गुन चैततिर फूल फुल्ने अचार खाने कोइरालो फूल

अरा ना. [ araː ] १)आमरी २)रक्सी, जाँड

अरीस्या ना. [ arisʲaː ] तिलहरी

अरु ना. [ aru ] १) भुँडुल्को; जाँड घोल्ने माटोको सानु भाँडो २) सुराही

अर्केल् ना. [ arkel ] अड्कल

अर्त ना. [ arta ] कथा, लोककथा

अर्थी ना. [ artʰi ] बुद्धि; सोचविचार गर्ने शक्ति

अर्बले ना. [ arbale ] कालि अङ्गेरी

अर्मेन् ना. [ armen ] अर्मल, गाई बस्तुले कसैको बालि नालिमा पुराएको क्षेतिको दिईने क्षतिपूर्ति।

अले ना. [ ale ] भाइ
च्योन्, नो२ , मीयुङ् [ पर्यायबाचि ]

असु ना. [ asu ] आमाको बहिनि, काकी, सानीमा, छेमा, कान्छी आमा

असेन् ना. [ asen ] पिँध; जग; फेद
दुङ्१ , मेःस्याम् [ पर्यायबाचि ]

अस्यङ् ना. [ asʲaŋ ] मामा; फुपाजु

अस्याङ ना. [ Ashyang ] मामा

आमाकाे भाई अथावा दाई

अस्याङफुत ना. [ ashangfut ] मामा लाई लाने काेशेली
सगुन [ पर्यायबाचि ]

मामा लाई लाने काेशेली

आँइ ना. [ ãː i ] भैंसी बोलाउँदाको आवाज

आइन ना. [ aːina ] आइँन; भैंसीलाई बोलाउँदा प्रयोग गर्ने शब्द

आउदी,तीकीआउदी ना. [ aːudi ] १)अचम्म २)उदेक

आखीमम् /आखेमम् ना. [ akʰimam ] जिजुबज्यै; जिजुमा

आखे म्हेमे/ अखी म्हेमे ना. [ akʰe me̤me ] जिजुबा

आछ्यु ना. [ aːtsʲʰu ] चिसो वा जाडो भएको बेलामा निस्केको आवाज

आननेन्ज्योन् ना. [ aːnanendzʲon ] दिदी बहिनी

आन् ना. [ aːn ] अर्थ; उखान

आम्च्यो ना. [ aːmtsʲo ] डाक्टर

आल मोजे ना. [ aːla modze ] बन केरा

आलुम् ना. [ aːlum ] पानी रोटी
ल्हुमु, ल्हुम्बु [ पर्यायबाचि ]

आसा ना. [ aːsaː ] आशा

इपी ना. [ ipi ] शत्रु

इबबेब्ये/अबइ ब्ये ना. [ ibabebje ] बाको स्वास्नी; गाली गर्दा प्रयोग गर्ने शब्द

उः ना. [ uː ] गुफा, ओडार

उः प्लीङ् ना. [ uːpliŋ ] ओडार; हेला गरी बोलिने अप शब्द

उ–उर्ब ना. [ u-urba ] धेरै पहेँलो

उङ्यी,दङ् ना. [ uŋʲi ] अस्ति
दङ्जे, दङ्स्या, दङ्स्य [ पर्यायबाचि ]

उत्ती ना. [ utti ] पानी रोटी; तामाङ संस्कारमा पीठोबाट कचौरा आकारको बनाउने

उम् ना. [ um ] थुप्रो
नेक्को, फुङ्मा, बोप्ले, स्योलोक्ले [ पर्यायबाचि ]

उम्सी ना. [ umsi ] एक प्रकारको साग

उम्स्यो ना. [ umsʲo ] कुलेसो; छानाको बलेँसी पानी बग्ने नाली वा डिल

उर्चलम ना. [ urtsalama ] सुनझैँ देखिने केटा मान्छेको उपनाम

उर्चालमाकि जमे कदे ज्याबा। उर्चलमको छोरि कति राम्रि

उर्चवती ना. [ urtsawati ] सुन जस्ती देखिने केटीको नाम

उर्चावति- सुन जस्ती देखिने केटीको नाम (कुनै व्यक्तिको ज्ञान, गुण, वर्ण, व्यक्तित्व, चरित्र, बानी व्यहोराहरू, जन्मजात विशेषताहरूका आधारमा दिईने उपना)

एइदी ना. [ eidi ] टाइल;इट्टा
टाक्यल [ पर्यायबाचि ]

एःङ्यी ना. [ eːŋʲi ] तपाई ; आफूभन्दा माथिकालाई प्रयोग गरिने शब्द

एन्न ना. [ enna ] अन्न
:ब्रुउ [ पर्यायबाचि ]

एमेन् ना. [ emen ] स्यालपुछेरे; जनावरले घाँस खाने रुख

एःर ना. [ eːra] ] इट्टा; ढुङ्गाको सट्टामा घर बनाउँदा प्रयोग साधन

एस्युप् ना. [ usʲup ] उखु; पेल्दा रस आउने चिनी सखर आदि बनाइने गोमरा

ओग्मर ना. [ ogmara ] रुद्रघण्टी

ओङ्क्येन् ना. [ oŋkʲen ] जाड बनाउनु भन्दा अगाडी उसिनेर तयार पारिएको खाद्यन्न
खर्क्येन [ पर्यायबाचि ]

ओङ्लिङ् ना. [ oŋliŋ ] वनमा पाईने एक प्रकारको साग

वनमा पाईने एक प्रकारको साग

ओःब१ ना. [ oːba ] बच्चा सुताउन लहैलहै भन्ने शब्द ओःओ

ओम्स/ उसुग् / जुर्प ना. [ omsa ] मोजा
काङ्स्युप्, स्य्हापसुग् [ पर्यायबाचि ]

ओस्हीम् ना. [ osi̤m ] हो; होनी; एक अर्कासगँ कुरा गर्दा सही थाप्ने शब्द

क १ ना. [ ka ] १) बुद्ध वचन २) महावाणी

कक ना. [ kaka ] काका, बाबुको भाइ

कग्युर ना. [ kagʲur ] असङ्ख्य बुद्ध वचन
ग्युर् [ पर्यायबाचि ]

कङर् ना. [ kaŋar ] सुल्फा

कङर्ये टङ ना. [ kaŋarje ʈaŋa ] पुरानो पैसा

कङ् ना. [ kaŋ ] १)खुट्टा, गोडा २) डाँठ, बोट बिरुवाको ढोर

कङ् छीन् ना. [ kaŋ tsʰin ] खुट्टाको नङ

कङ् जुमी ना. [ kaŋ dzṳmi ] खुट्टाको औंला Finger of foot

कङ् थीङ् ना. [ kaŋ tʰiŋ ] खुट्टाको पैताला

कङ् फु: ना. [ kaŋ pʰu ] पैताला माथिको भाग

कङ् फ्ला ना. [ kaŋ pʰlaː ] पैतालो; पाइलो

कङ् रु/ कउरु ना. [ kaŋru ] वरिपरिको पर्खाल

कङ्कुर् ना. [ kaŋkur ] फन्दा

कङ्खोर ना. [ kaŋkʰora ] साइकल

कङ्त ना. [ kaŋta ] वस्तुको दाहिने खुट्टा बाँध्ने दाम्लो
कङ्छोः [ पर्यायबाचि ]

कङ्थीङ् ना. [ kaŋtʰiŋ ] पैतला
कङ्फ्ला, थीङ् [ पर्यायबाचि ]

कङ्फ्ला ना. [ पैतला ] पैतला
कङ्थीङ्, थीङ् [ पर्यायबाचि ]

कङ्बो ना. [ kaŋbo ] कोदोको नल खाने किरो

कङ्मी ना. [ kaŋmi ] गोली गठ्ठा

कङ्र्‍ये ना. [ kaŋrje ] बचत; साँचेर राखेको
कर्ने [ पर्यायबाचि ]

कङ्र्ये मङ्र्ये ना. [ kaŋrje maŋrje ] बिशेष गरि पूजाआजाको लागि धान,मकै र कोदो मिसाएको मिश्रण।

कङ्लीङ् ना. [ kaŋliŋ ] नलीहाड ; खुट्टाको हड्डी ; नली र खुट्टाको हाडबाट निर्मित बाजा
ङर्दुङ् [ पर्यायबाचि ]

कङ्स्यीङ् ना. [ kaŋsʲiŋ ] ठाँडो; काठ दाउरालाई बोलिने अप शब्द

कछ्य ना. [ katsʲʰa ] कक्षा
जोन्ड [ पर्यायबाचि ]

कज्य ना. [ kadzʲa ] मुडुलो (सीङ नभएको भेडा)
रुलुम् [ पर्यायबाचि ]

रुलुम् ग्लाब चुङ्लाको। मुडुलो गोरुले बेचिदेउ।

कटीलो ना. [ kaʈilo ] स्कुस

कटौके ना. [ kaʈʌᵘke ] सभामा मानिस बोलाउने

कठुइखाङ ना. [ kaʈʰuikʰaːŋ ] समीक्षालय

कठुइबोन् ना. [ kaʈʰuibon ] सल्लाहकार

कतरा ना. [ kataraː ] पातलो; जिउडाल नभएको, डर छेरुवा

कन्य ना. [ kanja ] कन्याकेटी, कुमारी केटी, अविवाहित

कन्लम्कन् ना. [ kanlamkan ] भातैभात

कपे ना. [ kape ] पिउरी; कपास; रुवो; रुई

कप्ग्य/ग्यरेम् ना. कापे
छ्योबे [ पर्यायबाचि ]

कप्च्य ना. [ kaptsʲa ] १)काँफे २)पन्यू काठबाट बनेको एक प्रकारको पन्यू, दाबिलो

कप्छङ् ना. [ kaptsʰaŋ ] सानो डोको
छङ् [ पर्यायबाचि ]

कप्ज्य ना. [ kapdzʲa ] पिउरी चरो; सेतो भुवा भएको पुच्छर लामो हुने चरो

कप्लाङ् ना. [ kaplaːŋ ] बाँकी

कब ना. [ kaba ] बाक्लो झोल

कबेत् ना. [ kabet ] चुल्ठो; तीन वा बढी आँटा पारी बाटिएको केश

कमइब ना. [ kamaiba ] तामाङ जातिको एक थर

कमी ग्योत् ना. [ kami gʲot ] कामीले बोल्ने भाषा (नेपाली भाषा)

कामीले बोल्ने भाषा (नेपाली भाषा)

कमीस्य ना. [ naŋba ] कामिनि

कम् ना. [ kam ] पित्त; चिउँडो

कम्ब दोङ्बो ना. [ kamba doŋbo ] काले गेडी; सानु कालो गेडो फल्ने रुख

कम्बे डब् ना. [ kambe ɖab ] १) सिप्लिकन २) तीतो साग

कम्स ना. [ kamsa ] तल्लोपट्टिको दाँत

करा ना. [ karaː ] कट

करेबार् ना. [ karebaːr ] बार्दली; डन्डी; रेलिङ
दलन् [ पर्यायबाचि ]

कर्खुङ् ना. [ karkʰuŋ ] सानो झ्याल

कर्ङ्यम्ङ्य ना. [ karŋʲamŋʲa ] भँगेरो

कर्नफुल् ना. [ karnapʰul ] ढुङग्री ; कानको बीचमा लगाउने एक बुट्टेदार सुनको गहना

कर्बो ना. [ karbo ] सेतो अनुहार

कर्मी ना. [ karmi ] डकर्मी;सिकर्मी

कर्स्योल् ना. [ karsʲol ] स्वागत गर्ने विधि

कर्स्योल पोङ बाचिम ङानो खदोला। सगुन पोङ लिएर म नै आउनु पर्ला।

कर्स्योल्पोङ् ना. [ karsʲolpoŋ ] सगुनको लागि तयार पारिएको रक्सीको पोङ

कलङ् ना. [ kalaŋ ] लप्सी

कलमटी ना. [ kalamaʈi ] चाम्रो माटो, चाम्रो कालो माटो

कल्ङ्मो ना. [ kalaŋmo ] कल्चौंडा, खोलाको छेउमा पाइने धेरै कालो चरा

कल्च्यु ना. [ kaltsʲu ] जाँड राख्ने बेला जाँडमा छर्कने पानी

कल्च्यु ह्याको तासम जि आरोङ्बा। कल्च्यु(जाँड राख्ने बेलामा छर्कने पानि)धेरै भए जाँड मिठो हुदैन।

कल्द ना. [ kalda ] लेक सल्लो

कल्देनसङ्के ना. [ kaldenasaŋke ] लामाको जन्मदाता

कल्ब २ ना. [ kalba ] युग
जुक [ पर्यायबाचि ]

कवा ना. [ kawaː ] सिद्धान्त

कस ना. [ kasa ] दुःख

का ना. [ kaː ] रगत

काइरन् ना. [ kaːiran ] इतिहास

काउले ना. [ kaːule ] कहुले, नुवाकोट जील्लाको एउटा गाउँको नाम

काख्रे ना. गङ्गटो Crab

कागा ना. [ kaːgaː ] सिमल; फलाद्वारा कपासको भूवा उब्जने एक जातको ठूलो रुख

काङ्पु ना. खुम्ले किरो Snail

काङ्स्युप् ना. [ kaːŋsʲup ] मोजा
ओम्स, स्य्हाप्सुग् [ पर्यायबाचि ]

काच्यो ना. [ kaːtsʲo ] फेटा
क्रकी, क्र्याकी, फेर [ पर्यायबाचि ]

काजुमाब्ली ना. [ kaːdzumaːbli ] औंला

काज्यङ् ना. [ kaːdzʲaŋ ] नसो ; शरीरमा रक्त सञ्चालन हुने तन्तु
च, ज्यङ् (क ग्यङ) [ पर्यायबाचि ]

कापुङ्ब ना. [ kaːpuŋba ] पिसाबमा रगत देखिनु

काप्के ना. [ kaːpke ] काँफे
कप्च्य [ पर्यायबाचि ]

कामदेन् ना. [ kaːmaden ] तामाङ जातिको एक थर

कामरे ना. [ kaːmare ] शनिबार
ङ्यीसरे,छेन्जर्बार्, पेम्बा [ पर्यायबाचि ]

कार्जिङ ना. शुक्र ग्रह Venus

काल्देन् ना. [ kaːlden ] तामाङ जातिको एक थर

काँस् ना. [ kãːs ] कास

किपङ्पङ् ना. [ kipaŋpaŋ ] पानी किरो

किर्प /कीर्पु ना. [ kirpa ] सिकारी

की/ क्यु / यी / वी ना. [ ki ] पानी
कुइ [ पर्यायबाचि ]

कीअम ना. [ kiama ] गाइने किरा

कीअम१ ना. [ kiama ] पानी छेपुवा

कीडप् ना. [ kiɖap ] निउरो
देनी [ पर्यायबाचि ]

कीप्प/ टासी ना. [ kippa ] सुख ; आराम
देस्येन् [ पर्यायबाचि ]

कीमा ना. [ kimaː ] जलसेना

कीर्पमीन्डु ना. [ kirpaminɖu ] नक्षेत्र ; २८ ताराहहरुको समुह

कीर्म ना. [ kirma ] सिकर्मी; डकर्मी

कु१ /कुन्हुइः ना. [ ku ] मूर्ति
लकु [ पर्यायबाचि ]

कुइ ना. [ kui ] पानी
की [ पर्यायबाचि ]

कुइलीङ्मु ना. [ kuiliŋmu ] राम्रो पानी

कुक्कु ना. [ kukku ] कोइली

कुक्कुक्१ ना. [ kukkuk ] ओथारो

कुक्पा ना. [ kukpaː ] लाटो

कुक्सुक् ना. [ kuksuk ] भिरमा फल्ने लहरा भएको बिरुवा

कुखे म्हेमे ना. [ kukʰe mem̤ e ] जिजुबाको बुबा; बाजेको पिता; बाबुका बाजे; चार पुस्ता माथिका पूर्खा

कुङ्केस्हे ना. [ kuŋkese̤ ] संगोलको सम्पति, सार्वजनक सम्पति

कुङ्दा ना. [ kuŋdaː ] मूल खामो; बीचको खामो

कुङ्सङ् ना. [ kuŋsaŋ ] साझेदार

कुच्ची ना. [ kuttsi ] चुफी चरा

कुजो ना. [ kudzo ] ह्याकुलो
न्हम्जोङ् [ पर्यायबाचि ]

कुटीस्यी ना. [ kuʈisʲi ] चुपचाप, नबोलीकन

कुत्तो / कोत्तो ना. [ kutto ] छाती

कुदिम् ना. [ kuːdim ] छाप्रो

कुदुङ् ना. [ kuduŋ ] सेल रोटि बनाउनको निमित ढिकि अथवा ओखलमा कुटेको चामलको पिठो।

कुदुङ्दुङ् ना. [ kuduŋduŋ ] मादल बजेको जस्तो कराउने चरा

कुनी ना. [ kuni ] कुना
युल्ग्यम्ब, स्हुर् [ पर्यायबाचि ]

कुनु ना. [ kunu ] त्यस दिन; त्यो दिन

कुन्तुङ्कुन्तुङ् ना. [ kuntuŋkuntuŋ ] बुढाबुढीको हिँडाइ
कुन्चुङ्कुन्चुङ् [ पर्यायबाचि ]

कुन्दर ना. [ kundur ] मुठ्ठि
मुरि [ पर्यायबाचि ]

कुन्दी ना. [ kundi ] ढोका बन्दा गर्ना प्रयोग गर्ने डन्डी; खोल्ने वा बन्द गर्ने औजार

कुपीन्ड ना. [ kupinɖa ] कुभिन्डो; लहरो जाने सेतो फूल फुल्ने पाकेपछि बोक्रो सेतो हुने फल

कुप्रुप्रु ना. [ kuprupru ] छातिमा छिर्केमिर्के भएका चरा

कुम् १ ना. [ kum ] जुवा

कुम्टङ्ब ना. [ kumʈaŋba ] भ्यागुते रोग

कुम्दोर् /कुन्दोर् ना. [ kumdor ] १) मुठ्ठि २) मुड्की

कुम्बनङ् ना. [ bro̤siːgar ̃ ] कुहिनोदेखि मुठ्ठीसम्मको हातको नाप

कुयेन् ना. [ kujen ] गुम्बा

कुरुम् ना. [ kurum ] सिल्टिम्मुर; लेकाली टिम्मुर

कुर्ङा ना. [ kurŋaː ] कनिका, फल्दा काटिएका चामलको टुक्रा

कुर्चीत्/कुर्ची ना. [ kurtsit ] कुहिनो; पाखुरा वा नारीको जोर्नी

कुर्मङ् ना. [ kurmaŋ ] सानो थुन्से दस पाथी अनाजले भर्ने भाँडो

कुलु/कुल ना. [ kulu ] कुलो

कुलुलु ना. [ kululu ] ठूलो लाटोकोसेरो
हुय्हेत् [ पर्यायबाचि ]

कुल्दुम् ना. [ kuldum ] चियाबाट बुनेको खुर्सानी हाल्ने भाँडो
फुर्लुङ् [ पर्यायबाचि ]

कुवा ङ्यम्ङ्य ना. [ kuwa ŋʲamŋʲa ] कोइली; चिल्लो कालो; पुच्छर लामो चरो

कुस्येर् ना. [ kusʲer ] ठेउला; जरो आई छालामा फोका उठ्ने सङ्क्रामक रोग
ब्रोः [ पर्यायबाचि ]

कुहयेन् ना. [ kuhajen ] भेटी
लतर् [ पर्यायबाचि ]

कुहुम ना. [ kuhum ] लौका

केः / क्ये च्ये, पेटी, फेब२ [ keː ] १) पटुका २)मर्चाको रोटी

के:म्लङ ना. [ keːmlaŋ ] श्राप; सराप

केःकर् ना. [ keːkar ] बानी

केक्मेम् ना. [ kemkem ] कम्मरको भाग

केज्य/ग्याछा ना. [ kedzʲa ] गहना

केत्१ ना. [ ket ] आवाज; शब्द; बोली
च्येत्२ [ पर्यायबाचि ]

केन् ना. [ ken ] ससुरो

केन्स्यामो ना. [ kensʲaːmo ] सेतो रङको ठूलो आकारको जङ्गलमा पाईने नपकाइकन पनि खान मिल्ने च्याउ

तोर तोर ल्हारि गदे रोङ्पि केन्स्योमो याङ्वा मुबा।

माथि माथि लेकमा मिठो केन्सोमो(एक प्रकारको च्याउ) पाईन्छ।

सेतो रङको ठूलो आकारको जङ्गलमा पाईने नपकाइकन पनि खान मिल्ने च्याउ

केन्स्य्हङ्बो ना. [ kensʲʰa̤ŋbo ] ससुराली

केप्प/केप्पर् ना. [ keppa ] कम्मर

केःबब् ना. [ keːbab ] कलिलो जाँड, भर्खर चर्मले गलेको पिठो

केबेत् ना. [ kebet ] चुल्ठो; तीन वा बढी आँटा पारी बाटिएको केश

केम् ना. [ kem ] रक्सि जाँड आदि दिना प्रयोग गर्दाको आदरार्थी शब्द
कोर्छ्याङ, ज्यी,ज्यीमी , बप् [ पर्यायबाचि ]

केम्लाङ् ना. [ kemlaːŋ ] सराप

केरग् ना. [ kerag ] पेटी

केरो ना. [ kero ] केराउ
बुर्यन् [ पर्यायबाचि ]

केर्प ना. [ kerpa ] मान्द्रो २)झाँक्रीको हाजिरी जवाफ

केर्प दोङ्बो ना. [ kerpa doŋbo ] केर्बा रुख; चुत्रो; काठको रङ पहेँलो हुने रुख

केलङ् ना. [ kelaŋ ] मयल; गहना पात बनाउँदा आवश्यक पर्ने नरम पदार्थ

केल्दुम् ना. [ keldum ] पलेटी

केवा ना. [ kewaː ] पुनर्जन्म

केवास ना. [ kewaːsa ] जन्मभूमि
केस; न्हस; सय्हुल् [ पर्यायबाचि ]

केस ना. [ kesa ] जन्मभूमि
केवास; न्हस; सय्हुल् [ पर्यायबाचि ]

केस्यीङ् ना. [ kesʲiŋ ] १)सोइला २)चिलाउने बोट
साइल स्यीङ् [ पर्यायबाचि ]

कोः ना. [ koː ] डुँड;गाईभैसीलाई दाना पानी दिने काठको भाँडो

कोइपी/कोइपीत् ना. [ koipi ] कुरिलो

कोकोले ना. [ kokole ] कोकले; लामो पुच्छर भएको मध्यम खालको पंक्षी

कोक्च ना. [ koktsa ] पिर्का
ठिः१ [ पर्यायबाचि ]

कोक्प१ ना. [ kokpa ] १)कोसा; बोक्रा २)सम्भोग स्त्री–समागम

कोःग्ये ना. [ koːgʲe ] पोखरी; फेरो मिलेको घुमाउने जलाशय

कोङ् ना. [ koŋ ] १)दियो,लामा झाँक्रीले प्रयोग गर्ने )चाया,शिशुको तालुमा बसेको फोहोर
म्हर्मे, ग्यो [ पर्यायबाचि ]

कोङ्बचेन्बा ना. [ koŋbatsenbaː ] कामी
गराखेएब, ङ्होम्लाङ् [ पर्यायबाचि ]

कोङ्यरपो ना. [ koŋʲarapo ] . गुम्बाको हेरचाह गर्ने व्यक्ति

कोजे ना. [ kodze ] १)चानो २)केस्रो; फलफूलको बोक्रो भित्रको खण्ड वा तह

कोजेक्जेक् ना. [ kodzekdzek ] काउकुती
गुजीजी [ पर्यायबाचि ]

कोतप् ना. [ kotap ] ढुङ्गाको चुलो

कोतेक्प१ ना. [ kotekpa ] कोटेस्
कोतेको [ पर्यायबाचि ]

कोदेग्ब ना. [ kodegba ] फुल पारी सकेपछि र डराएपछि कुखुराले कराउने आवाज

कोदो ना. [ kodo ] अचानो २)खोया
कोदोङ्, कोन्दो [ पर्यायबाचि ]

कोदोङ् ना. [ kodoŋ ] खोया
कोदो,कोन्दो [ पर्यायबाचि ]

कोदोप् / गेसप् ना. [ kodop ] तिन वटा ढुङ्गो राखेर बनाएको चुलो

कोनो ना. [ kono ] मिति

कोन् ना. [ kon ] भान्जा; नाति; ज्वाइँ

कोन्कोम्मे ना. [ konkomme ] नातिनातिना

कोन्ज्योक्सुम ना. [ kondzʲoksum ] भगवान
ग्याल्वा, थुवा, थुवा, सङ्गे,सङ्गे [ पर्यायबाचि ]

कोन्देलेङ् ना. [ ɖo̤gaːtʰaːraː ] बाङ्गो टिङ्गो

कोन्दोतो ना. [ kondoto ] खस्रो दाउरा; मसिनु नभएको नचिरेको काठ

कोन्दोलोङ् ना. [ kondoloŋ ] सुरो; तानमा धागो फटाउने मोटो काठ

कोप्ची/ गम्बुड ना. [ koptsi ] बुट

कोप्र ना. [ kopra ] कौडा

कोप्लेक् ना. [ koplek ] बाँसको धोती

कोप्स्या/खोप्स्यो ना. [ kopsʲaː ] खोसेल, खोस्टा, अण्डा वा मकैको बाहिरी भाग
स्योक्प [ पर्यायबाचि ]

कोबे म्ही ना. [ kobe mi̤ ] गायक, गायीका
स्हेपोम्बो [ पर्यायबाचि ]

कोमो/कुरी ना. [ komo ] १)कुवा, हातले बनाएको सानु जलाशय २)कुटो

कोम्बे ना. [ kombe ] पिँजडा; चरा राख्ने
गुर्मङ् [ पर्यायबाचि ]

कोम्मे/ कोमे ना. [ komme ] भान्जी; नातिनी

कोयाँ ना. [ kojãː ] मलामी
कोर्योल् [ पर्यायबाचि ]

कोरङ्गे ना. [ koraŋge ] कुराउनी; दूध डढेर कुँडेमा जमेको पाप्रो

कोरसङ् ना. [ korsaŋ ] गोलो अनुहार

कोःरे २ ना. [ koːre ] दाद

कोरो/ तोरो ना. [ koro ] १)छोड २)घुम

कोरोरो ग्येङ् / छ्युगु ग्याङ् ना. [ kororo gʲeŋ ] सेल रोटी
ग्येङ् [ पर्यायबाचि ]

कोर् ना. [ kor ] शुन्य; वृत्त

कोर्क्युल् ना. [ korkʲul ] मलामी
कोर्योल् [ पर्यायबाचि ]

कोर्खाङ् ना. [ korkʰaːŋ ] घुम्ने क्षेत्र

कोर्छ्याङ् ना. [ kortsʲʰaːŋ ] १)रक्सी; जाँड;बरालेलाई दिइने रक्सी २)डुल्न रुचाउने
केम, ज्यी, ज्यीमी१, बप [ पर्यायबाचि ]

कोर्योल्/ कोर्यो ना. [ korjol ] मलामी
कोयाँ, कोर्क्युल् [ पर्यायबाचि ]

कोर्लेम् ना. [ korlem ] सरुवा रोग; सर्ने रोग

कोर्से ना. [ korse ] ऋण, मागेर ल्याएको खाने कुरो
खिप्पा [ पर्यायबाचि ]

ऋण, मागेर ल्याएको खाने कुरो

कोल ना. [ kola ] बच्चा; बालक
बेसार्, लेन्छ्य [ पर्यायबाचि ]

कोल री ना. [ kolari ] सानोमा; सानो छाँद

कोलइ र्हो ना. [ kolai ro̤ ] साल; बच्चा जन्मदा नाभिमा जोडिएर आउने आन्द्रो

कोलदुगु ना. [ koladugu ] बालबच्चा

कोलम ना. [ kolama ] बच्चाको आमा; सुत्केरी आइमाई

कोलेङ् ना. [ koleŋ ] बाटा; बीचमा दबेको भाँडो

कोल्चे ना. [ koltse ] ताल्चा
गोल्ज्यो [ पर्यायबाचि ]

कोल्द ना. [ kolda ] धागोको विशेष माला

कोल्देन् ना. [ kolden ] तामाङ जातिको एक थर

कोल्दो ना. [ koldo ] धागो ; डोरी ; डोरी वा घाँटीमा बाँधिने पहेँलो वा सेतो धागो

कोल्मङ् ना. [ kolmaŋ ] कुवा; हातले बनाएको सानो जलाशय

कोल्मो ना. [ kolmo ] पोखरी
ग्ये, चङ्बु, छ्युजम्ब, य्हे [ पर्यायबाचि ]

कोस्तोङ् ना. [ kostoŋ ] घेरा

कोस्या/ कास्य्ह ना. [ kosʲaː ] छाला

कोःस्यीङ् ना. [ koːsʲiŋ ] खनायो

कोस्यीङ् ना. [ koːsʲiŋ ] खनियो; एक प्रकारको रुख जसको जरामा फल फल्छ

कोस्येलेक् ना. [ kosʲelek ] खोस्टा, बदमको बोक्रा

कोस्यो ना. [ kosʲo ] १)खोपिल्टो, खाल्टो २)वेश्या

कोस्योल् ना. [ kosʲol ] वस्तुहरुको अगाडि पट्टिको घाँटीमा रहेको भाग

क्यन् /कन् ना. [ kʲan ] खाना, भात Rice
थुःलेप्, सोल्, सोल्छ्योग, स्य्हेःब [ पर्यायबाचि ]

क्यन्स्यीम्/कन्स्यीम् ना. [ kʲansʲim ] बासि भात; उब्रेको बासि भात

क्यब १ ना. [ kʲaba ] दाबिलो

क्यब्न ना. [ kʲabna ] शरण

क्युइ ना. पानी Water

क्युङ्टी / च्युङ्री ना. [ kʲuŋʈi ] छिनो

क्युङ्ब / ङ्येम्बुव ना. [ kʲuŋba ] निबुवा

क्युङ्म्रा ना. [ kʲuŋmraː ] ज्वरो आएको बेला खुवाउने एक प्रकारको झार (औषधि)

क्युलम्/कोर्सुम् ना. [ kʲulam ] क्षेत्र; ठाउँ
लुः, ल्हु [ पर्यायबाचि ]

क्येत् / कत्/ च्यत् ना. [ kʲet ] स्वर

क्येस्यीङ् ना. [ kʲesʲiŋ ] सइलो; जुवामा भएको ४ ओटा डण्डीह

क्योबी ना. [ kʲobi ] फिँज
फीन् [ पर्यायबाचि ]

क्र स्य्ह ना. [ kra sʲa ] गिदी

क्र,ट ना. [ kra ] टाउको; कपाल; शिर क्रछम्

क्रकी/ क्रखी ना. [ kraki ] फेटा
काच्यो, क्र्याकी, फेर [ पर्यायबाचि ]

क्रखु ना. [ krakʰu ] मजेत्रो

क्रङ्कोङ् ना. [ kraŋkoŋ ] कर्याङकुरुङ, ठूलो कालो र सेतो चरो

क्रछम्/क्रबा /क्रसम् /टबा (क्र) ना. [ kratsʰam ] कपाल, शिरमा उम्रेको केश

क्रतम् ना. [ kratam ] ठाँडो; हँसिया वा खुकुरीलाई रिसको झोकमा बोलिने अपशब्द

क्रफुम् ना. [ krapʰum ] कपालको रौं

क्रब ना. [ kraba ] प्रधान; अध्यक्ष

क्रबोन् ना. [ krabon ] कपालको चुल्ठो

क्रयच्यी ना. [ krjatsʲiŋ ] अरिङ्गाल
टचीङ् [ पर्यायबाचि ]

क्र‍र्‍याकि / क्रखी ना. [ krjaːki ] फेटा
काच्यो, क्रकी, फेर [ पर्यायबाचि ]

क्रलीङ ना. [ kraliŋ ] रोदन

क्रवाला ना. [ krawala ] रातो टाउको; पुलिस

क्रसु ,टसु ना. [ krasu ] ओरालो; लाछा

क्रसो [ kraso ] १) कपाल बाध्ने धागो २)कपाल बाट्ने डोरी ३) रिबन
खलो [ पर्यायबाचि ]

(एक रुपेको सिन्दुर पोते दुईको धागो चुरा)

क्रस्या ना. [ krasʲaː ] गिदी, टाउकोमा खप्परभित्र रहने सेतो पदार्थ
सेक्र्या [ पर्यायबाचि ]

क्रुनङ् ना. [ krunaŋ ] एक हात (२ बित्ता)

क्रुनाङ सा ता ताले ना ख्लारिबा। एक हात जमिनको लागि किन नाक काटेको(ईज्जत फालेको)।

क्रुस् ना. [ krus ] क्रुस
कुरी कोमो [ पर्यायबाचि ]

क्रुस्यीङ् ना. [ krusʲiŋ ] कुनै चिज नाप्नको निमित बनाएको एक हात लामो काठ।

क्रेः /टे ना. [ kreː ] गंगटा

क्रेक्क्रेक् ना. [ krekkrek ] बोझले भाँच्न वा भत्कना लागेको संकेत

क्रेचेले ना. बच्छ्युँ, बारुला जस्तो Wasp

क्रेःतर् ना. [ kreːtar ] फुलेको कपाल; सेतो कपाल

क्रेत् ना. [ kret ] बेत; बाँसका जस्ता पात वा आँख्ला हुने सानो बोट

क्रेःर्हङ्बी तर्ङ ना. [ kreː raŋ̤ bi tarŋa ] झिँगे माछा; गंगटा जस्ता माछा

क्रेलीङ् ना. [ kreliŋ ] चिप्लो हुने जमिनभित्र फल्ने एक प्रकारको फल

क्रोथङ् ना. [ krotʰaŋ ] डढेको गन्ध

क्लिबुलुङ ना. गोब्रे किरो Beatle

क्ली / ख्ली / ह्ली ना. [ kli ] दिसा ; गु

क्लीखुङ् ना. [ klikʰuŋ ] मल द्वार

क्लीङ् ना. [ kliŋ ] पारा; हाँसिया, खुकुरीको बिँडमा घुसारिने सुइरो

क्लीछ्याजङ् ना. [ klitsʲʰaːdzaŋ ] चर्पी
छ्यासङ्, फीर्क्याप्खाङ् [ पर्यायबाचि ]

क्लीथङ् ना. [ klitʰaŋ ] दुर्गन्ध; दिसाको गन्ध
क्लीन्थङ् [ पर्यायबाचि ]

क्लीन्थङ् ना. [ klintʰaŋ ] गु गन्ध, दुर्गन्ध ; दिसाको जस्तो गन्ध
क्लीथाङ् [ पर्यायबाचि ]

क्लीबोत् ना. [ klibot ] . गु मात्र भएको अरिँगालको बच्चा

क्लीस्योङ् ना. [ klisʲoŋ ] भलको पानी बग्ने खोल्सा

भलको पानी बग्ने खोल्सा - पहिला पहिला चर्पीनभएकाे बेला दिशा पिशाप गरीन्थाे

क्वाइ ना. [ kwaːi ] नाता

ना. [ kʰa ] १) मुख २) माथिको भाग; शिरको भाग
लीः, सुङ् [ पर्यायबाचि ]

खइज ना. [ kʰaidza ] १)ठूलो थुन्से २)ठूलो डोको

खइज्युङ् ना. [ kʰaidzʲuŋ ] कमजोरी

खइरो ना. [ kʰairo ] फियो ; पाकस्थलीमा बायाँतर्फ हुने अवयव

खगोजोङ्ब ना. [ kʰagodzoŋb ] कैदी

खचेन् ना. [ kʰatsen ] १)उपदेश,२)अन्तिम वचन
नाम्दर् [ पर्यायबाचि ]

खच्चले क्रि. [ kʰattsale ] थाकल ; खजुरको बोट

खजेन् पीन्ब ना. [ kʰadzen pinba ] मर्न अघि भनि राख्ने कुरो

खज्यु / खज्यो ना. [ kʰadzʲu ] र्‍याल

खतर ना. [ kʰatara ] झिँरंगा; पात झरेको रुख

खतरास्यामो ना. [ kʰataraːsʲaːmo ] एक जातको च्याउ

खती ना. [ kʰati ] गादो, दाहिने देब्रे काँधमा गाँठो पारी लगाउने कपडा

खतु ना. भेट

खद /ख्रोङ ना. [ kʰada ] ताबिज

खदी ना. [ kʰadi ] गत्त
ग्या [ पर्यायबाचि ]

खनलुङ्बनो १ ना. [ kʰanaluŋbano ] सबै ठाउँमा

खन्ज्य ना. [ kʰandzʲa ] स्कुल पोसाक

खप् ना. [ kʰap ] घरको आदरार्थी शब्द
दीम् [ पर्यायबाचि ]

खम्य्हाङ् ना. [ kʰamja̤ːŋ ] निशंका

खम्सङ् ना. [ kʰamsaŋ ] दिसा पिसाब ; दिसा र पिसाबलाई सिस्ट भाषामा बोलिने शब्द
हम्सङ् [ पर्यायबाचि ]

खम्सङ्ग्रेन् ना. [ kʰamsaŋgren ] दिसा ; दिसालाई सिस्ट भाषामा बोलिने शब्द

खर ना. [ kʰara ] खरायो; घाँस खाने जङ्गली पशु

खरी १ ना. [ kʰari ] परनिर्भर

खरे ना. [ kʰare ] मुख छोप्ने कपडा

खर्कण्ड ना. [ kʰarkanɖa ] खडकुलो; तामाको भात पकाउने भाँ

खर्त ना. [ kʰarta ] १)नाग; ठूलो सर्प २ इन्द्रेनी
नर्वङ्, लरक्युङ् [ पर्यायबाचि ]

खलए ना. [ kʰalae ] कोही; कुनै

खलखम्खम् ना. [ kʰalakʰamkʰam ] जोड्का तोड

खलङ्टु / हलोन्ट ना. [ kʰalaŋʈu ] हलुडो

खलाखला ना. [ kʰalaːkʰalaː ] कोको ?

खले१ , हले ना. [ kʰal ] आरु

खलेङ्मलेङ् ना. [ kʰaleŋmaleŋ ] खैलाबैल्ल, होहल्ला, खलबली

खलो ना. [ kʰalo ] रिबन; टोपीको गोलाकार भाग
क्रसो [ पर्यायबाचि ]

खल्लइ खल्लइ ना. [ kʰallai kʰallai ] कसो गरौँ कसो गरौँ, दोधार

खस/हस ना. [ kʰasa ] कुहिरो; हुस्सु

खसल्ब ना. [ kʰasalba ] मीठो स्वर

खसो ना. [ kʰaso ] हुस्सु, जाडो महिनामा लाग्ने कुहिरो

खस्यी ना. [ kʰasʲi ] खसी; नपुंसक बनाइएको बोको

खस्योर् १ ना. [ kʰasʲor ] बौद्धनाथ

खस्योर्ब ना. [ kʰasʲorba ] खुँडे ओठ

खस्यौरी ना. [ kʰasʲʌᵘri ] खसी पारेको गोरु

खाइबा ना. [ kʰaːibaː ] चित्रकार

खानीखोर् ना. [ kʰaːnikʰor ] तामाङ जातिको एक थर

खार, खरी२ , हारी ना. [ kʰaːra ] घिच्रो
खारी [ पर्यायबाचि ]

खारी ना. [ kʰaːri ] घिच्रो
खार [ पर्यायबाचि ]

खारे ना. [ kʰaːre ] अगाडिको घिच्रो

खासु ना. हुस्सु, बादल, कुहिरो Fog

खासु ना. बादल;कुहिरो Cloud

खासुप् ना. [ kʰaːsup ] १) पलायन २) बिलिन

खीक ना. [ kʰika ] बुट्टा; आकृति

खीत् ना. [ kʰit ] १)पैँचो, २) सापट ३) सट्टामा ४) बन्धन

खीद ना. [ kʰida ] बन्धन

खीम्जे/ छ्यीम्चे ना. [ kʰimdze ] छरछिमेक;छिमेकी

खीर्ब २ ना. [ kʰirba ] हाच्छिउँ

खील् ना. [ kʰil ] काँटी
म्हुन्ड [ पर्यायबाचि ]

खील् गी ना. [ kʰil gi ] पाटो; खेत बारीको विशाल चकला सतह मिलेको सम्म

खील्हो ना. [ kʰilo ] कुम्बा राशि; बुद्ध धर्म अनुसार कुकुर बर्ग

खीस ना. [ kʰisa ] खीस्सा, खुकुरीको दापमा राख्ने सानो थैलो

खु ना. [ kʰu ] तरकारी ; खुराक
थोङ्जे थोङ्से), पोस्, स्हेमेन्१ [ पर्यायबाचि ]

खुगु /छुगु ना. [ kʰugu ] झोल

खुङ् / खुइ ना. [ kʰuŋ ] प्वाल; दुलो
हउड, हउर [ पर्यायबाचि ]

खुङ्लम्खुङ् / चल्चल्मल्मल् ना. [ kʰuŋlamkʰuŋ ] प्वालैप्वाल

खुदु /हुदु ना. [ kʰudu ] मह; मौरीले फूलको रस बटुलेर बनाएको गुलियो पदार्थ

खुन्ड ना. [ kʰunɖa ] वंशज

खुबी ना. [ kʰubi ] भिउँट; जाँड रक्सी पकाउने तामाको भाँडो

खुम/ ख्रुम ना. [ kʰum ] सिरानी

खुमबुलुङ ना. मलमा हुने किरो, खुम्ले किरो Beatle

खुमा /खोमा ना. [ kʰumaː ] थैली ; पैसा राख्ने कपडाले बनाएको खल्ती
गल्द, सुर्केनी [ पर्यायबाचि ]

खुयु ना. [ kʰuju ] १) बुढी आमा २) श्रीमती; स्वास्नी
बे, म्रीङ् [ पर्यायबाचि ]

खुयुज्यी ना. [ kʰujudzʲi ] वृद्ध ; उमेर ढल्केको स्त्री

खुयुसी ना. [ kʰujusi ] लोग्नेस्वास्नी

खुर्जङ्यी ना. [ kʰurdzaŋʲi ] खुर्सानी
खुर्जेन् [ पर्यायबाचि ]

खुर्जेन्/हुर्चेन् ना. [ kʰurdzen ] खुर्सानी
खरजङयी सीपेन [ पर्यायबाचि ]

खुर्मोस्यामो ना. [ kʰurmosʲaːmo ] एक प्रकारको च्याउ

खुल्दुम् ना. [ kʰuldum ] मासुको डल्लो

खेङ्खेङ् ना. [ kʰeŋkʰeŋ ] एक खुट्टाको हिँडाइ

खेङ्य्ह ना. [ kʰeŋʲa ] पाँच पुर्खा

खेन्ट ना. [ kʰenʈa ] बहाना; नाटक; स्वाङ

खेन्ड ना. [ kʰenɖa ] स्वाँग; नक्कल; स्वाँङ

खेन्देरे ना. [ kʰendere ] तित्रो; तेत्तेरे; तीत्रा; एक प्रकारको चरो

खेन्बो/ चावे ना. [ kʰenbo ] विध्दान
दोप्त [ पर्यायबाचि ]

खेरो/ खेइरो / हेरो ना. [ kʰero ] मृगौला

खो/होः ना. [ kʰo ] खोर

खोङ्ये ना. [ kʰoŋʲe ] कोयो; आँप इस्कुस आदिको भित्रको बियाँ

खोन्तेङ्खोन्तेङ् ना. [ kʰonteŋkʰonteŋ ] खुट्टामा चोट लाग्दाको हिँडाई
छेक्तेङछेक्तेङ् [ पर्यायबाचि ]

खोन्दोरो /होन्दोरो ना. [ kʰondoro ] घण्टी, जनावरको घाँटीमा झुन्ड्याउने ठूलो घण्टी
स्यङ् [ पर्यायबाचि ]

खोन्सोरोङ् ना. [ kʰonsoroŋ ] सोली; विवाहपछि अन्तमा गरिने रीतभाँत
बङ्देखोन्सोरोङ् [ पर्यायबाचि ]

खोबी ना. [ kʰobi ] खोपी
दखुङ् [ पर्यायबाचि ]

खोमो ना. [ kʰomo ] गोजी, खल्ती
फोर्स्यो [ पर्यायबाचि ]

खोरा तब् ना. [ kʰoraː taba ] खोच्याङखोच्याङ गरेर हिँड्ने हिँडाइ

खोरी ना. [ kʰori ] खोरमा, जेलमा

खोरेन्टी ना. [ kʰorenʈi ] खोरेत

खोरोरा ना. [ kʰororaː ] भुमरी
खोर्लोमङ्, जुब् व्होरोरो [ पर्यायबाचि ]

खोर् ना. [ kʰor ] १)खोर २)नाता परेको ३)कुल ४)टोल

खोर्खोर् ना. [ kʰorkʰor ] टोल टोल

खोर्जे ना. [ kʰordze ] समाज
छोक्प१ ,य्हुल्, य्हुल्ब [ पर्यायबाचि ]

खोर्पलेक् ना. [ kʰorpalek ] खुर्पेठ्याक, खोर्पेटो, काठको गोलो हाँसिया भिर्ने साधन

खोर्ब ना. [ kʰorba ] बाङ्गो खुट्टा

खोर्बटे ना. [ kʰorbaʈe ] हँसियाको दाप, खुर्पेटो

खोर्लो / कीलखोर् ना. [ kʰorlo ] चक्र, चर्खा, धागो

खोर्लोमङ् ना. [ kʰorlomaŋ ] भुमरी
खोरोरा, जुब्, व्होरोरो [ पर्यायबाचि ]

खोर्वा ना. [ kʰorwaː ] अल्झो

खोले ना. [ kʰole ] जाउलो

खोःसेरे दोङ्बो ना. [ kʰoːsere doŋbo ] खर्सेतोको रुख, दुध जस्तो तरल पदार्थ आउने खस्रो पात हुने रुख

खोस्रो ना. [ kʰosro ] सुकेको झार पात

ख्यङ्नेन् ना. [ kʲʰaŋnen ] ख्यङ्नेन, ठाउँको नाम

ख्यन् ना. [ kʲʰan ] टालो
यन्ख्येन् [ पर्यायबाचि ]

ख्यर्प् ना. [ kʲʰarap ] १) फरक; अन्तर २) तरिका
फ्रप्; फ्रेः, ल्होःलो, सोसो [ पर्यायबाचि ]

ख्याइने / हलच्युल ना. [ kʲʰaːine ] स्वर्ग
ख्लाइनेः, नेः [ पर्यायबाचि ]

ख्याब १ ना. [ kʲʰaːba ] मूर्ति कार

ख्याबीबे ना. [ kʲʰaːbibe ] १) राँडी २) विधवा

ख्यामीक ना. [ kʲʰaːmika ] रान्डो

ख्याली ना. [ kʲʰaːli ] हाँसखेल

ख्यीत् ना. [ kʲʰit ] पैचो
नङ२ , पेल्म२ ; cf: ख्यीत्प, ङ्येन्ब [ पर्यायबाचि ]

ख्युङ् ना. [ kʲʰuŋ ] धनेस चरो

बेना सिकि टोर्के रि ख्युङचे ठापला। खर्सु बोटको टोर्के धनेस चराले ठुँगेर बनाएको।

ख्येक्प / छ्येक्प२ ना. [ kʲʰekpa ] १) श्रीमान् ) बुढो; बुढा
फ, र्हेम्बो [ पर्यायबाचि ]

ख्येक्प–खुयु ना. [ kʲʰekpa-kʰuju ] पती पत्नी ; बुढा बुढी
फेङोङ्यी [ पर्यायबाचि ]

ख्येम ख्येम ना. [ kʲʰema kʲʰema ] कहिलेकाहि, पहिलेको कुरा

ख्योङ्गलेङ् ना. [ kʲʰoŋgaleŋ ] खोरण्डो

ख्य्रेन्य /ख्लेङ्येत् ना. [ kʲʰrenja ] खकार

ख्रङ्ख्रोङ् ना. [ kʰraŋkʰroŋ ] बारीको नाम

ख्रेः ना. [ kʰreː ] जुठो, जनावर वा चराचुरुङ्गीले खाएको बाँकी सिनु वा फलफूल

ख्रेगी ना. [ kʰregi ] बुनेको फेट्टा

ख्रेल, पेल्मो ना. [ kʰrela ] मृतकको दाजुभाईसँग समान रुपले उठाउने पैसा

ख्ल ना. [ kʰla ] देउता
चेन्, न्यातस्य्हीप्त, ला, ल्हु, स्हीप्ता [ पर्यायबाचि ]

ख्लसोल्/ लसोल् ना. [ kʰlasol ] प्रसाद; देवतालाई चढाएको खान
छोःक्, स्येहाल्स्ही [ पर्यायबाचि ]

ख्लाइनेः ना. [ kʰlaːineː ] वर्ग
ख्याइने, नेः [ पर्यायबाचि ]

ख्लेजेन् ना. [ kʰledzen ] मन्दिर

ख्लो ना. [ kʰlo ] पिँडालुको बच्चा

गइ/ गेइ ना. [ ga̤i ] मजेरो; सराङ; चोयाल बुनेको अगेनु माथी अनाज सुकाउने साधन

गइरा ना. [ ga̤iraː ] वाइबाको बस्ती

गख्रे ना. [ ga̤kʰre ] गाग्री

गग्ले ना. [ gagl ̤ e ] एक छेउ उठेको; शिर ठाडो पारेर
जोङ्ले [ पर्यायबाचि ]

गङ् ना. [ ga̤ŋ ] डाँडा

गङ्जो ना. [ ga̤ŋdzo ] चुचुरो, शिखर

गङ्बो ना. [ ga̤ŋbo ] हरियो मकै ; दुधिलो मकै

गङ्यम ना. [ ga̤ŋʲama ] संगत

गङ्स्योङ् ना. [ gaŋ̤ sʲoŋ ] डाँडाखोला

गट्ट ना. [ gaʈ̤ʈa ] गट्टा, ससानु गोल ढुङ्गा

गदी स्य्हेङ्ब ना. [ gad̤ i sʲeŋ̤ ba ] मृत्यु संस्कार
ङोः स्य्हेङ्ब (स्य्हेङो) [ पर्यायबाचि ]

ताले ङ्होबा ङाता एला तिङि सदी गदी स्य्हेङ्ब देरे। किना मलाई जिस्काएर तिम्रो सदि गदी गरि दिन्छु अहिले।

गन्ड ना. [ ga̤nɖa ] लिँडो; दिसा

गब् ना. [ ga̤b ] बिर्को; ढकनी

गम्बु ना. [ ga̤mbu ] घ्यूदानी, घ्यू राख्ने भाँडो

गयर्/गेहेर् ना. [ gaj̤ar ] १)खबटा; खाना पकाउने भाँडा २)झ्याङ्गा

गरा ना. [ ga̤raː ] १) रेखा, कापीमा लेख्दाको रेखा २) गरो, सम्म परेको खेत बारी

गरु ना. [ gar̤u ] १)ओम्खारा; करुवा; पेट ठूलो घाँटी सानो पेटमा टुटी भएको पानी खाने भाँडो २) घरी; केराको घरी

गरु दोङ्बो ना. [ ga̤ru doŋbo ] मकुवा रुख

गर्यु ना. [ gar̤ju ] तेल राख्ने छालाबाट बनाएको भाँडो

गर्यु रि नमनम छुकु मुबा। गर्यु(छाला बाट बनेको भाडा)मा तोरिको तेल छ।

गर्यो ना. [ gar̤jo ] तेल राख्न राँगाको अण्डकोषको खोलबाट बनाएको भाँडा

गलङ् ना. [ ga̤laŋ ] गात्लाङ, गाउँको नाम

गल्जी ना. [ gal̤dzi ] गल्छी, गाउँको नाम

गल्द ना. [ ga̤lda ] १) थैली; अनाज राख्ने कपडा वा बोराको भाँडो २) बोरा
ग्याल्द,खुमा, सुरकेनी [ पर्यायबाचि ]

गल्देन् ना. [ gal̤den ] तामाङ जातिको एक थर

गल्द्रक्गोल्दोक् ना. [ gal̤drakgoldok ] कुडुल्को

गव ना. [ ga̤wa ] गाभा, जमिनमा रोप्ने धानकोदो दुई तिन बोटको समुह

गस्यीङ् ना. [ ga̤sʲiŋ ] थाँक्रो ; बोरी सिमी लहराइ फल्ने काठको हाँगो

गाउरा ना. [ ga̤ːuraː ] गौँडो, निस्कने बाटो, पस्ने ढोका

गाङ ना. पहाड, डाँडा Hill

गाङ ना. डाँडा Mountains

गाङ स्योङ ना. डाँडाकाँडा Mountains

गाङ्जो ना. चुचुरो Peak

गाङ्ताङ् ना. [ gaː̤ŋtaːŋ ] तामाङ जातिको एक थर

गाङ्दान् ना. [ gaː̤ŋdan ] तामाङ जातिको एक थर

गाङ्दि ना. नदी River

गात्पा ना. डिल Bank

गान्दि ना. नदी River

गान्वागान्सुम् ना. [ ga̤ːnwaːgaːnsum ] बुढापाखा

गाँरा ना. [ gã̤ːraː ] गाँड, घाँटीमा निस्कने मासुको डल्लो

गारे ना. [ ga̤ːre ] गेडो

गीः १ ना. [ gi̤ː ] खर; घर गोठ छाउने झार
पङ् [ पर्यायबाचि ]

गीग्लम् ना. [ gi̤gdam ] प्लास्टिकको बोतल

गीप्प ना. [ gip̤pa ] फिलो ; साप्रा
स्हुः [ पर्यायबाचि ]

गुः ना. [ gṳː ] कुना; डाडु,काठबाट बनाइएको

गुइथङ् ना. [ gṳitʰaŋ ] कोर्का; चोयाले बनाएको डाडु र पन्यु राख्ने भाँडो

गुगु ना. [ gṳgu ] लाठे

गुङ् ना. [ gṳŋ ] मध्य; बीच; केन्द्र

गुङ्ये ना. [ gṳŋʲe ] पछ्यौरा ; च्यातर

गुङ्सङ /परसङ् ना. [ gṳŋsaŋ ] माझ; दुई बस्तुका बीच

गुज्यीली /ङयन्ती ना. [ gṳdzʲili ] काखी

गुन डब् ना. [ gṳna ɖab ] पछि खानको लागि सुकाएर राखेको साग

गुन्ज्यी ना. [ gṳndzʲi ] चितुवा

गुरी ना. [ gṳri ] बिरालो

गुर् ना. [ gṳr ] १) सखर २) पुत्लो; चोयाले बुनेको मृतकको प्रतीक

गुर्मङ् ना. [ gṳrmaŋ ] पिँजडा
कोम्बे [ पर्यायबाचि ]

गुर्ली ना. [ gṳrli ] धनुष ; बाँसका कप्टेरो वा फलामको अस्त्रविशेष
दली [ पर्यायबाचि ]

गुर्स्यीङ् ना. [ gṳrsʲiŋ ] केरा

गेगेन् ना. [ ge̤gen ] शिक्षक

गेजीम् ना. [ ge̤dzim ] ढल्केर

गेठीम् ना. [ geʈ̤ʰim ] कार्यनीति

गेदाङ् ना. [ ged̤ aːŋ ] कार्यक्रम

गेदुङ् ना. [ ge̤duŋ ] संस्था; संघ
गेदुन् [ पर्यायबाचि ]

गेद् अरेबल ना. [ ge̤darebala ] बेरोजगारी

गेन् ना. [ gen̤ ] १)जेठो २)कसम

गेन्ज्या ना. [ ge̤ndzʲaː ] गरगहना

गेन्स,गन्स ना. [ gen̤ sa ] लिप्ने माटो; घरको भूँइभित्ता लिप्ने माटो

गेप्प/ गप्प ना. [ gep̤ pa ] कान्ला

गेबोन् ना. [ geb̤ on ] कार्यकर्ता

गेम्सीँग् ना. [ gem̤ siːg̃ ] तामाङ जातिको एक थर

गेलेङ्/ ज्योलोङ् ना. [ ge̤leŋ ] बौद्ध भिक्षु सन्यासी; कुमार; ब्रह्मचर्य; विवाह नगरी बसेको
गेलोङ [ पर्यायबाचि ]

गेलोङ/ जेलुङ् ना. [ ge̤loŋ ] सन्यासी; कुमार; ब्रह्मचर्य; बिहे नगरेको भिक्षु
गेलेङ् [ पर्यायबाचि ]

गेल् क्रि. [ gel̤ ] खन्ती

गेवागेत् ना. [ gew̤ aːget ] अर्कुङ्; घेवा

गो ना. [ go̤ ] १) शरीर; आङ २) पिठयूँ, ढाड
गोदोङ्ब, ठङ्सीङ्, बुङ्, ल्हुइः, स्य्ह, स्य्हल्ही,छोकप् [ पर्यायबाचि ]

गो:रा ना. [ go̤ːraː ] माम्री ढिँडो आदि पकाउँदा भाँडामा टाँसिएको कडा पाप्रो

गोइदेत् ना. [ go̤idet ] (१) जुका; मानिसको पेटमा पर्ने सेतो हाड विहिन किरो (२) गड्यौला; वर्ष याममा जमिनबाट निस्कने हाड विहिन किरा

गोइल ना. [ go̤ila ] १) पोशाक २) तयारी कपडा ; लुगा

गोइस्यो ना. [ go̤isʲe ] दान
जीम्ब [ पर्यायबाचि ]

गोक्कोलिङ्, गोक्लीङ् ना. [ go̤kkoliŋ ] गरुड(सर्प खाने चिल), कालो गीद्ध; एक प्रकारको चील
ग्वोद् [ पर्यायबाचि ]

गोङ् ना. [ go̤ŋ ] मूल्य; दर
सेइ [ पर्यायबाचि ]

गोङ्ग ना. [ go̤ŋga ] धातुबाट निर्मित मुर्चुङ्ग
मजुङ्ग [ पर्यायबाचि ]

गोङ्गरे ना. [ go̤ŋgare ] जुनेलो,बालामा झुप्पा परेर दाना लाग्ने एक थरीको अन्न

गोङ्गोङ (घोङ्घोङ। ग्वाङ्ग्वाङ, ग्रामा) ना. माकुरा Spider

गोङ्ब ना. [ go̤ŋba ] तामाङ जातिको एक थर

गोङ्याङ् ना. [ go̤ŋʲaːŋ ] क्षमा; माफ

गोच्च ना. [ go̤ttsa ] १)खुकुरी २) लोखर्के, ठूलो मूसो जातको प्रायः रुखमा गुँड बनाई बस्ने झुप्पाकार रौं भएको लामो पुच्छर हुने चुलबुले प्राणी
गोजा [ पर्यायबाचि ]

गोछङ्ब २ ना. [ go̤tsʰaŋba ] पवित्र तनमन

गोज ना. [ go̤dza ] खुकुरी
गोच्च [ पर्यायबाचि ]

गोजुरु ना. [ go̤dzuru ] रजस्वला

गोत्जङ् ना. [ go̤tdzaŋ ] ढुकुवा ; अर्काको आश गरी बस्ने ;छिमेकमा ढुकेर खाने

गोथर् ना. [ go̤tʰar ] तामाङ जातिको एक थर

गोदा, गोजो ना. [ go̤daː ] आफ्नै मात्र निजी

गोदाइ ना. जुका (पेट भित्रको) Worm

गोदे/ गोर ना. [ tsʲaːwagorra ] गोठ
च्यावगोर्र [ पर्यायबाचि ]

गोदेक्देक् ना. [ go̤dekdek ] लोखर्के

गोदेबा/ गोदीबा ना. [ go̤debaː ] गोठालो
गोर्देन् [ पर्यायबाचि ]

गोदो ना. [ go̤do ] ढुँक

गोदोङ्ब ना. [ go̤doŋba ] १) शरीर २) रित्तो हात; खालि हात
गो, ठङ्सीङ्, बुङ्, ल्हुइ, स्य्ह, स्य्हल्ही [ पर्यायबाचि ]

गोनम् ना. [ go̤nam ] घुम्टो
क्रकु [ पर्यायबाचि ]

गोने १ ना. [ go̤ne ] श्रवण

गोन्छन् ना. [ go̤ntsʰan ] तामाङ जातिको एक थर

गोन्ड ना. [ go̤nɖa ] भाले
दोम्बा, व्हबा [ पर्यायबाचि ]

गोपइ ना. [ go̤pai ] चिन्तन

गोमथ्यो ना. [ go̤matʰjo ] तामाङ जातिको एक थर

गोमबोन् ना. [ go̤mabon ] चिन्तक

गोम् ना. [ go̤m ] १)ध्यान २)चिन्तन मनन
छम् [ पर्यायबाचि ]

गोम्ज ना. [ go̤mdza ] तामाङ जातिको एक थर

गोम्देन् ना. [ go̤mden ] तामाङ जातिको एक थर

गोम्बइ लम ना. [ go̤mbai lama ] गुम्बामा बस्ने लामा

गोम्बो ना. [ go̤mbo ] गुम्बा, घ्याङ, लामाहरुको पाठ पूजा गर्ने ठाउँ

गोयो ना. [ go̤jo ] १) सिमी २) बोडी
छ्युलङ् गोयो, तम्र, पु्रन्दुङ् [ पर्यायबाचि ]

गोयोङ् ना. [ go̤joŋ ] कोक्रो, झोलुङ्गो
छङ्खु, छङ्फु [ पर्यायबाचि ]

गोयोङ्योङ् ना. [ go̤joŋʲoŋ ] हल्ला
ज्याउँज्याउँ [ पर्यायबाचि ]

गोःर ना. [ go̤ːra ] माम्री

गोरी ना. [ go̤ri ] रुपमा

गोरेत् ना. [ go̤ret ] हँसिया

गोरेमो ना. [ go̤remo ] १) साघुरो बाटो, गल्ली २)गोरे पर्म, आफू–आफूमा आलोपालो गरी एकले अर्काको काम गरिदिने चलन परेली

गोरेम् ना. [ go̤rem ] पङ्क्ति

गोरोम् ना. [ go̤rom ] १) ढुङ्गनी ; ढुङगैढुङगा भएको ठाउँ २) रुखो जमिन

गोर् ना. [ go̤r ] १) हलो २) लस्कर

गोर्देन्/ गोर्थेन् ना. [ go̤rden ] गोठालो
गोदेबा [ पर्यायबाचि ]

गोर्यु ना. [ go̤rju ] हरिस

गोर्लङ् ना. [ go̤rlaŋ ] १) फियो २) मृर्गौला

गोला ना. [ go̤laː ] विष्फोटक पदार्थ भरिएको विध्वंसक अस्त्र

गोले ना. [ go̤le ] तामाङ जातिको एक थर

गोल्ज्यो ना. [ go̤ldzʲo ] ताल्चा
कोल्चे [ पर्यायबाचि ]

गोसुम् नाम ना. [ go̤sum ] लामाले बनाएको नक्षेत्र राशि अंकित कागजको सानो मुठा

गोस्यीङ् काग ना. [ gro̤sʲiŋ ] भलायो, शरिरमा भुवा वा चोपले चिलाउने खटेरो आउने रुख

गोस्युब् ना. [ go̤sʲub ] दाप

गोस्योक्गोस्योक् ना. [ go̤sʲokgosʲok ] घिस्रिएको हिँडाइ

गौराइ ना. [ gʌᵘraːi ] सचिव

ग्य ना. [ gʲa ] १)कोदो कुट्दा रहने टुक्राहरु २)चम्चा

ग्यङ् / ज्यङ् ना. [ gʲa̤ŋ ] ठूलो पासो; जाल
व१ [ पर्यायबाचि ]

ग्यनक् ना. [ gʲa̤nak ] चीन

ग्यप्प २ ना. [ gʲa̤ppa ] बाँधा; कमारो

ग्यप्पेल/ज्याबेल् ना. [ gʲap̤ pela ] क्रस; उल्टो; सुल्टोको विपरित; बिब्लेँटो
ग्यारेम् [ पर्यायबाचि ]

ग्यबसीङ् ना. [ gʲa̤basiŋ ] घुच्चुक

ग्यबा [ gʲab̤ aː ] तामाङ जातिको एक थर

ग्याबा ला बुसिङ(बुरिङ) गदे ज्याबा म्राङ्बाला? ग्याबाको चेलि कति राम्रि देखेकि?

ग्यबेल् ग्यबेल्/ ज्यबेल् ज्यबेल् ना. [ gʲa̤bel gʲabel ] लरबराई

ग्यम् / ग्यलम् /ज्यब् /ज्यम् /लम् ना. [ gʲa̤m ] बाटो; सडक; मार्ग

ग्यम्ब ना. [ gʲa̤mba ] सम्म; मैदान

ग्यलीङ् ना. [ gʲal̤iŋ ] पञ्चे बाजाको समुहमा पर्ने एक ठूलो बाजा
ज्यलीङ् [ पर्यायबाचि ]

ग्यल्खङ ना. [ gʲal̤kʰaŋ ] राजदरबार; सरकारी कार्यालय
ग्लेखाङ् [ पर्यायबाचि ]

ग्यल्खप् ना. [ gʲa̤lkʰap ] सरकारी

ग्यल्ठीः ना. [ gʲa̤lʈʰiː ] राज सिंहासन

ग्यल्ठीम् ना. [ gʲa̤lʈʰim ] सरकारी नीति

ग्यल्बो/ ग्याल्बो ना. [ gʲa̤lbo ] राजा
ग्ले [ पर्यायबाचि ]

ग्यल्बोन्/ ग्लेबोन् ना. [ gʲa̤lbon ] राजदूत

ग्यल्मो ना. [ gʲal̤mo ] १)रानी २)आँखाको नानी
मीग्रील्, ला [ पर्यायबाचि ]

ग्या,ज्या१ ना. [ gʲaː̤ ] १)गत्त;विशेष आइमाई समुहले प्रयोग गर्ने गादो;काँधमा गाँठो पारेको लगाउने लुगा ४)खाती; तामाङ पोसाक
खदी [ पर्यायबाचि ]

ग्यागार ना. तराई; मधेस Tarai

ग्याङ्गलङ् ना. [ gʲaː̤ŋgalaŋ ] लामो काठ वा दाउरा

ग्याजाग्रोङ् ना. [ gʲa̤ːdzaːgroŋ ] ह्रष्टपुष्ट केटा

ग्याजालम ना. [ gʲaː̤dzaːlama ] हृष्टपुष्ट केटाको उपनाम

ग्याजालम-हृष्टपुष्ट केटाको उपनाम (कुनै व्यक्तिको ज्ञान, गुण, वर्ण, व्यक्तित्व, चरित्र, बानी व्यहोराहरू, जन्मजात विशेषताहरूका आधारमा दिईने उपना)

ग्याजालमो ना. [ gʲaː̤dzaːlamo ] हृष्टपुष्ट केटीको उपनाम

ग्याजावती ना. [ gʲa̤ːdzaːwati ] ह्रष्टपुष्ट केटी

ग्यानक् ना. [ gʲa̤ːnak ] चीन

ग्याबक् ना. [ gʲaː̤bak ] तामाङ जातिको एक थर

ग्याबा ना. [ gʲa̤ːbaː ] दास

ग्याबागु ना. [ gʲa̤ːbaːgu ] दासयुग

ग्याबाठीम् ना. [ gʲa̤ːbaːʈʰim ] दासप्रथा

ग्याब्देन् ना. [ gʲaː̤bden ] तामाङ जातिको एक थर

ग्याम; ग्यालाम ना. बाटो; सडक Road

ग्याम्देन् ना. [ gʲaː̤mden ] तामाङ जातिको एक थर

ग्यारबज्युङ ना. [ gʲa̤ːrabadzʲuŋ ] शताब्दी

ग्यालस ना. [ gʲa̤ːlasa ] ठाउँ
ग्ला, स्हीङ् [ पर्यायबाचि ]

ग्यालाम ना. मूल सडक; मूल बाटो Main Road

ग्याल् /ज्याल् ना. [ gʲa̤ːl ] गल

ग्याल्जेन् ना. [ gʲaː̤ldzen ] मान्छेको नाम

ग्याल्दा ना. [ gʲa̤ːlda ] बोरा
गल्द [ पर्यायबाचि ]

ग्याल्बी ना. [ gʲaː̤lbi ] कोदोको बाला कुट्ने औजार

कोदो तथा गँहुको बाला कुट्ने औजार

ग्याल्बोठीम् ना. [ gʲa̤ːlboʈʰim ] राजन्त्र

ग्याल्वा ना. [ gʲa̤ːlwaː ] भगवान
कोन्ज्योक्सुम, थुवा, सङ्गे [ पर्यायबाचि ]

ग्याल्स ना. [ gʲa̤ːlsa ] राज्य
ताम्सलीङ्, स्हीयङ्खम् [ पर्यायबाचि ]

ग्याल्सा ना. शहर City

ग्याँस्यु ना. [ gʲãː̤sʲu ] मोही पार्ने गावा जस्तो
ज्याँस्यु [ पर्यायबाचि ]

ग्यास्यो ना. [ gʲa̤ːsʲo ] चिया दानी, चिया बनाउने तिब्बती भाँडो

ग्युः/ज्यु ना. [ gʲṳː ] भेडा

ग्युइःङ्हा ना. [ gʲṳiːŋa̤ː ] पञ्चशील

ग्युगर्,ज्युगर् ना. [ gʲṳgar ] आन्द्रा (मृगको)

ग्युङ् / ज्युङ् ना. [ gʲṳŋ ] धारा
थेच्चर्, वती [ पर्यायबाचि ]

ग्युर् ना. [ gʲṳr ] असङ्ख्य कग्युर्

ग्युर्द ना. [ gʲṳrda ] माछा मार्नको निमित खोलाको पानीलाई एक पट्टीबाट थुनेर अर्को पट्टीबाट पठाउने काम।

ग्युल्मने ना. [ gʲṳlmane ] मानेको मुनिबाट छिर्ने काम

ग्ये ना. [ gʲe ] ताल; पोखरी
कोल्मो, चङ्बु, छ्युजम्ब, य्हे [ पर्यायबाचि ]

ग्येङ्/ ज्येङ् ना. [ gʲe̤ŋ ] रोटी; सेल रोटी
कोरोरो ग्येङ् [ पर्यायबाचि ]

ग्येन्दी/ गन्दी ना. [ gʲe̤ndi ] नदी

ग्येन्स / गन्स ना. [ gʲe̤nsa ] लिप्ने माटो; घरको भूँइ भित्ता लिप्ने माटो

ग्येवा/ ज्येवा ना. [ gʲe̤waː ] धर्म

ग्येस्ये ना. [ gʲes̤ʲe ] भुई तरुलको लहरोमा फल्ने एक प्रकारको फल

ग्योः ना. [ gʲo̤ː ] (१) जिब्रोको खस्रो छाला (२) कुखुराको खुट्टाको बाहिरि छाला।

ग्यो /ज्यो ना. [ gʲo̤ ] १)चाया २)दह
कोङ् [ पर्यायबाचि ]

ग्योइखेन्पो ना. [ gʲo̤ikʰenpo ] भाषाविद्

ग्योइठीम्खेन्पो ना. [ gʲo̤iʈʰimkʰenpo ] व्याकरणविद्

ग्योङ/ज्योङ् ना. [ gʲo̤ŋ ] भाँडो; घैँटो; खोङ्ग; घ्याम्पो; रक्सी,जाँड आदि संचय गर्ने मा टाको भाँडो

ग्योत् / योइ / योत्ना ना. [ gʲo̤t ] भाषा; बोली; वाणी

ग्योत्ठीम् / ग्योइठीम्/ ज्येत्ठीम्/ ज्योत्ठीम् ना. [ gʲo̤tʈʰim ] व्याकरण

ग्योन्नो तस्य मुब ना. [ gʲo̤nno tasʲa muba ] निकट भविश्यमा छिटो हुने काम

ग्य्रन्स्यीङ/ ग्रेस्यीङ् ना. [ gʲransʲiŋ ] सर

ग्र ना. [ gra̤ ] विरोध

ग्रङ्दन् ना. [ graŋ̤ dan ] तामाङ जातिको एक थर

ग्रतइ ना. [ gra̤tai ] चुर्न, पेटमा पर्ने सेतो मसिनो जुका

ग्रम्जु ना. [ gram̤ dzu ] कण्टकारी, सानु गोलो फल्ने पाकेपछि रातो रङ हुने फल

ग्रम्दली ना. [ gra̤mdali ] लेउ
ग्रम्देले [ पर्यायबाचि ]

ग्रम्देले/ ग्रन्दली ना. [ gra̤mdele ] लेउ; भूँइ वा भित्तामा चिसो आदिबाट आउने झ्याउ
ग्रन्दली [ पर्यायबाचि ]

ग्रम्ब ना. [ gra̤mba ] गाला

ग्रम्ब स ना. [ gra̤mba sa ] बङ्गरा

ग्रल्बेदीन् ना. [ gra̤lbedin ] बितेको दिन

ग्रा ना. [ gra̤ː ] १)सूचना २)भूत,पिचास ३)ग्रहण, सूर्यग्रह चन्द्रग्रहण
तम्सोर् [ पर्यायबाचि ]

ग्राम ना. [ graː̤ma ] स्यामा बुन्दा प्रयोग हुने फलामे दाँत भएको काठको वस्तु

स्यामा बुन्दा प्रयोग हुने फलामे दाँत भएको काठको वस्तु।

ग्रामा ना. [ gra̤ːmaː ] १)चेप्टो काठ;स्य्हामा बुन्न प्रयोग गरिने एक प्रकारको यन्त्र साधन २)हाडे रुख

ग्रामा ना. माकुरो Spider

ग्री ना. [ gri ] अण्डकोष
अरो [ पर्यायबाचि ]

ग्रुङ्, गुरुङ् ना. [ grṳŋ ] आन्द्रा

ग्रुप् ना. [ grṳp ] १)पोल्टो २)खोकिलो ३)झुण्ड, जमात, समुह,दल

ग्रेदे ना. [ gre̤de ] फित्ते जुका

ग्रेन्स्या ना. [ gre̤nsʲaː ] जेठी श्रीमती; पहिलो विवाह गरेको स्वास्नी वा जेठो छोराको श्रीमती
थेबस्या [ पर्यायबाचि ]

ग्रेन्स्यीङ्,ग्यल् ना. [ gren̤ sʲiŋ ] छानो धान्ने काठ

ग्रेपीङ ना. [ gre̤piŋ ] सीठ्ठि; सुसेलो

ग्रेबीङ ना. [ gre̤biŋ ] सीठ्ठि; सुसेलो; ओठमा औँलो हाली फुक्दै निकालिने सुरिलो शब्द
ग्रेपीङ [ पर्यायबाचि ]

ग्रेल् / ग्रल् ना. [ gre̤l ] घेवा, काजक्रिया, मृत्यु संस्कार

ग्रेवँ ना. [ gre̤wʌ̃ ] सुगा

ग्रेस्यीङ् ना. [ gre̤sʲiŋ ] छोटो बलोहरु

ग्रेःस्यीङ् ना. [ gre̤ːsʲiŋ ] ढाँर ; टायल र जस्ता पाता थाम्ने बलो

ग्रो ना. [ gro ] बलेको कोइला; गोल,अँगार;
ग्रोसल्, ग्रोसोल् [ पर्यायबाचि ]

ग्रोङ् ना. [ gro̤ŋ ] गुरुङ

ग्रोपचन् ना. [ gro̤patsan ] तामाङ जातिको एक थर

ग्रोम्बा ना. [ gro̤mbaː ] तामाङ जातिको एक थर

ग्रोसल् ना. [ gro̤sal ] गोल, अँगर
ग्रो, ग्रोसोल् [ पर्यायबाचि ]

ग्रोसोल्/ डोसोल् ना. [ gro̤sol ] बलेको कोइला; अँगार
ग्रो, ग्रोसल् [ पर्यायबाचि ]

ग्लङ् ना. [ gla̤ŋ ] हेङ् ; धागो पाँच भागको एक भाग

ग्लब् /ह्लब् ना. [ gla̤b ] गोरु

ग्ला ना. स्थान; ठाउँ Place

ग्लागीम्ही / ह्लागीम्ही ना. [ gla̤ːgimi ] बासिन्दा

ग्लान् ना. [ glaː̤n ] तामाङ जातिको एक थर

ग्लिङ ना. हिउँ Snow

ग्लिङ ना. हिउँ Ice

ग्लिङ्गाङ ना. हिमाल;हिमालय Peak

ग्लिङ्गाङ ना. हिमालय Himalaya

ग्लीङ् / ह्लीङ् ना. [ gli̤ŋ ] हिउँ; हिम; बर्फ; प्राकृतिक
नाम्ग्लीङ [ पर्यायबाचि ]

ग्लीङ्गङ्/ ग्याङ / ह्लीङ्गङ् ना. [ gli̤ŋgaŋ ] हिमाल
च्योमो [ पर्यायबाचि ]

ग्लीङ्स्योङ् / ह्लीङ्स्योङ् ना. [ gli̤ŋsʲoŋ ] हिमनदी

ग्ले ना. [ gle̤ ] १)राजा (ग्यल्बो) २)घले, तामाङ समुदाय भित्रको एकर थर
ग्यल्बो [ पर्यायबाचि ]

ग्लेः / ल्य्ह ना. [ gle̤ː ] पोतो

ग्लेखाङ् ना. [ gle̤kʰaːŋ ] राजदरबार
ग्यल्खङ् [ पर्यायबाचि ]

ग्लेबोन् २ ना. [ gle̤bon ] राजनेता

ग्लेया ना. [ gle̤jaː ] माझी औँला; बीचको औंलो

ग्लेस ना. [ gle̤sa ] राजधानी

ग्लोङ् ना. [ glo̤ŋ ] तामाङ जातिको एक थर

ग्वाग् ना. [ gwaːg ] १)चोट २)ताल

ग्वाङग्वाङ ना. माकुरो Spider

ग्वाप् ना. [ gwaːp ] चिम्टा

ग्वोद् ना. [ gwod ] गिद्ध
गोक्कोलिङ् [ पर्यायबाचि ]

घ्यम्ब ना. [ gʲʰam̤ ba ] आन्द्रामा हुने काप(ऐपेन्डिक्स हुदा फुट्ने आन्द्रा)

ङजुक् ना. [ तोङ्सुम्, पीःतब ] टुसो

ङम्हुर् ना. [ ŋamsṳr ] वरिपरिको क्षेत्र

ङयीमी ना. [ ŋajimi ] हामी त

ङर् ना. [ ŋar ] रस

ङर्ग्यल् ना. [ ŋargʲal ] १) शक्ति २) बुद्धि
र्हीगीलुम्बु, लेःगोर् [ पर्यायबाचि ]

ङर्दुङ ना. [ ŋarduŋ ] नलीहाड ; खुट्टाको हड्डी
कङ्लीङ [ पर्यायबाचि ]

ङवा ना. [ ŋawaː ] श्रेष्ठ; एक नेवारी थर

ङामी ना. [ ŋaːmi ] म त
ङम् [ पर्यायबाचि ]

ङाम्बला ना. [ ŋaːmbalaː ] मिठाई

ङार्दुङ् ना. [ ŋaːrduŋ ] १)पाँसुलो २)घुँडा

ङालु ना. [ ŋaːlu ] मन्त्र; तन्त्र झारफुक गर्ने विधि
ङालुङ् [ पर्यायबाचि ]

ङालुङ् ना. [ ŋaːluŋ ] मन्त्र; तन्त्र झारफुक गर्ने विधि
ङालु [ पर्यायबाचि ]

ङेगे ना. [ ŋege ] तामाङ जातिको एक थर

ङेङ् ङेङ् ना. [ ŋeŋ ŋeŋ ] सताइ

ङेङ्कोर् ना. [ ŋeŋko ] इष्टमित्र; नातेदार
:ङ्यीङ्बो म्हेःमेः, मेमेफेफेत्,म्हामे, म्हेमेत्, म्हेम्हे, म्हेम्हेखोर्जे [ पर्यायबाचि ]

ङेन् ना. [ ŋen ] दम्पति

ङेन्जी ना. [ ŋendzi ] कुटुम्ब, कुटुम्ब चलाउन मिल्ने थर

ङेमी ना. [ ŋemi ] सम्धी

ङेमीस्या ना. [ ŋemisʲaː ] सम्धिनी

ङेसुर् ना. [ ŋesur ] तामाङ जातिको एक थर

ङो ना. [ ŋo ] सङ्कल्प

ङो: स्य्हेङ्ब ना. [ ŋoː sʲe̤ŋba ] मृत संस्कार
गदी स्य्हेङ्ब [ पर्यायबाचि ]

ङोक्ता ना. [ ŋoktaː ] स्वामी; मालिक
ङ्होप्ता, छ्यीम्सुङ्, नेःमो, न्याबो [ पर्यायबाचि ]

ङोन्छोप् ना. [ ŋontsʰop ] अँध्यारो
मुनछोप्, मुन्दुङ् [ पर्यायबाचि ]

ङोन्बो ना. [ ŋonbo ] हरियो
ठेवँ , पीङ् [ पर्यायबाचि ]

ङ्य ना. [ ŋʲa ] ठेलो;हात गोडाको ठेलो

ङ्यङ् ना. [ ŋʲaŋ ] झारल

ङ्यत्तीङ् ना. [ ŋʲattiŋ ] हाँसो ; हँसाइ
ङ्येक्लीङ् [ पर्यायबाचि ]

ङ्यप्पी ना. [ ŋʲappi ] चपाएको खानेकुरा
ङ्यम् [ पर्यायबाचि ]

ङ्यम् ना. [ ŋʲam ] अरुले चपाएर खुवाएको खाने चीज ङयप्पी

ङ्यम्ङ्य ना. [ ŋʲamŋʲa ] चरा,चरो

ङ्यम्ङ्यु ना. [ ŋʲamŋʲu ] मुसो
नाम्पु, म्युङ् [ पर्यायबाचि ]

ङ्यल तज्यी ना. [ ŋʲala tadzʲi ] समस्या

ङ्या ना. [ ŋʲaː ] १) पूर्णीमा २) वीर्य; पुरुषका शरीर भित्र बन्ने एक धातु, शुक्रकिट
छे:बङ्य्ह [ पर्यायबाचि ]

ङ्याङेन् ना. [ ŋʲaːŋen ] पश्चाताप
म्हेन्तु [ पर्यायबाचि ]

ङ्याङ्जो ना. [ ŋʲaːŋdzo ] तामाङ जातिको एक थर

ङ्याजो ना. [ ŋʲaːdzo ] तामाङ जातिको एक थर

ङ्यान्तम् ना. [ ŋʲaːntam ] मान्यता

ङ्याब/ङ्येःब ना. [ ŋʲaːba ] ख्यालठट्टा, ठट्टा
म्रेन्, ढाप, लेप्स्याङ्, स्य्म्रेन् [ पर्यायबाचि ]

ङ्याम्बर् ना. [ ŋʲaːmbar ] नाश

ङ्याल् ना. [ ŋʲaːl ] दुःख
कस, छरङ्, दुःङाल्, दुगु, बर्दो [ पर्यायबाचि ]

ङ्याल्वा ना. [ ŋʲaːlwaː ] नर्क
डेइन, सीवा [ पर्यायबाचि ]

ङ्यीछेन् ना. [ ŋʲitsʰen ] तामाङ जातिको एक थर

ङ्यीप्-ङ्यीप् ना. [ ŋʲip-ŋʲip ] भीड
छो, य्हगो१ [ पर्यायबाचि ]

ङ्यीम्दोङ् ना. [ ŋʲimdoŋ ] तामाङ जातिको एक थर

ङ्यीया ना. [ ŋʲijaː ] शुक्रकिट

ङ्यीर्पङ् ना. [ ŋʲirpaŋ ] चाउरी
ङ्येर्पङ् [ पर्यायबाचि ]

ङ्यीलपा [ ŋʲilapaː ] तामाङ जाति अन्तर्गत एक थर

तामाङ जाति अन्तर्गत एक थर

ङ्यीसरे ना. [ ŋʲisare ] शनिबार

ङ्यु ना. [ ŋʲu ] निहुँ
ङ्युङ [ पर्यायबाचि ]

ङ्युगइ ना. [ ŋʲugai ] निराश ; उदास
ङ्होम्गीस्यल्, लीःहु [ पर्यायबाचि ]

ङ्युङ् ना. [ ŋʲuŋ ] निहुँ
ङ्यु [ पर्यायबाचि ]

ङ्ये ना. [ ŋʲe ] दूध
ङ्य्हे, नेदेन् [ पर्यायबाचि ]

ङ्येक् लङइ ना. [ ŋʲek laŋai ] तीतो स्वाद हुने काँक्रो

ङ्येक्लीङ्/ ङ्येत्तीङ् ना. [ ŋʲekliŋ ] हाँसो
ङ्यत्तीङ् [ पर्यायबाचि ]

ङ्येक्स ना. [ ŋʲeksa ] बुद्धि बङ्गारो

ङ्येःङ ना. [ ŋʲeːŋa ] डाह
ठदो,मदक्बी सेम्, ल्यल् [ पर्यायबाचि ]

ङ्येत्न लबी म्ही ना. [ ŋʲetna labi mi̤ ] जोकर
ङ्येत्न लबे म्ही [ पर्यायबाचि ]

ङ्येत्न लबे म्ही ना. [ ŋʲetna labe mi̤ ] जोकर हँसाउने मान्छे
ङ्येत्न लबी म्ही [ पर्यायबाचि ]

ङ्येन् ना. [ ŋʲen ] १) माया २) पति–पत्नी ; श्रीमान श्रीमती
मोइदेप् [ पर्यायबाचि ]

ङ्येन् टुः ना. [ ŋʲen ʈuː ] काखीको गन्ध, काखी गन्हाउने

ङ्येन् दोल ना. [ ŋʲen dola ] जारी खत; अर्काकी स्वास्नी ल्याए वापत भर्नुपर्ने विवाह खर्च

ङ्येन्नी ना. [ ŋʲenni ] टुसा

ङ्येन्स ना. [ ŋʲensa ] ओड्ने लुगा

ङ्येन्स्यामो ना. [ ŋʲensʲaːmo ] एक प्रकारको च्याउ

ङ्येःप ना. [ ŋʲeːpa ] १) हँस्यौली २) ठट्टा

ङ्येम्बा ना. [ ŋʲembaː ] सिलौटो

ङ्येम्बामा कोल ना. [ ŋʲembaːmaː kola ] लोहोरो
ब्रेयुङ् [ पर्यायबाचि ]

ङ्येर्पङ् ना. [ ŋʲerpaŋ] ] चाउरी
ङ्यीर्पङ् [ पर्यायबाचि ]

ङ्येल ना. [ ŋʲela ] हतकडी; सजाय पाएको व्यक्त्तिको हात गोडामा लगाइने कल्ली

ङ्येस्ये १/ ङ्येस्यी ना. [ ŋʲesʲe ] साँझ, रात

ङ्यो छाब ना. [ ŋʲo tsʰaːba ] निधारमा सियोले घोचेर टीका बनाउने

ङ्योङ्ब ना. १) पश्चाताप २) नम्र

ङ्योल्ब ना. [ ŋʲolba ] कृष्णपक्ष

ङ्य्या/ ङ्हा ना. [ ŋʲjaː ] मुनाल

ङ्य्हीत्खेप् ना. [ ŋʲi̤tkʰep ] दुइ पल्ट

ङ्य्हीब ना. [ ŋʲib̤a ] जोडा;भाले पोथी

ङ्य्हे ना. [ ŋʲe ] दूध; स्तन
ङ्ये, नेदेन् [ पर्यायबाचि ]

ङ्य्हे स्यामो ना. [ ŋʲe̤ sʲaːmo ] दूधे च्याउ

ङ्य्हेगी ना. [ ŋʲe̤gi ] जन्मजात
डीन्जेन्फमो [ पर्यायबाचि ]

ङ्य्हेजङ् ना. [ ŋʲed̤ zaŋ ] १)कल्चौंरा २)स्तन

ङ्य्हेत्/ङ्य्हेद् ना. [ ŋʲet̤ ] कलेजो
नेँ [ पर्यायबाचि ]

ङ्य्हेन् ना. [ ŋʲe̤n ] चौतारा

ङ्य्हेम ना. [ ŋʲe̤ma ] साइत
छ्यो [ पर्यायबाचि ]

ङ्य्हेम्रा ना. [ ŋʲe̤mraː ] दूधे घाँस

ङ्ल्ज्य ना. [ ŋldzja ] गजो, ढ्याङ्ग्रो वा दमाहा बजाउने साधन

ङ्हङग्र्याल् ना. [ ŋa̤ŋagrjaːl ] बहुमत; शक्ति

ङ्हङ्यम्ङ्य ना. [ ŋa̤ŋʲamŋʲa ] ढ्याङ्रे चरा ; लाछे

ङ्हन्दी ना. [ ŋan̤ di ] कारण

ङ्हब ना. [ ŋa̤ba ] ढेक ; पाँच पैसाको ढ्याक

ङ्हरदेन् ना. [ ŋar̤den ] तामाङ जातिको एक थर

ङ्हर् ना. [ ŋa̤r ] गारो, भित्तो, पर्खाल

ङ्हार् ना. [ ŋa̤ːr ] पर्खाल
च्यारी [ पर्यायबाचि ]

ङ्हाल्ज्या ना. [ ŋaː̤ldzʲaː ] गजो

ङ्हील् ना. [ ŋi̤l ] गिजा
सन्हील् [ पर्यायबाचि ]

ङ्हेन् ना. भेद

ङ्हेर्ङहेर्ब ना. [ ŋe̤rŋe̤rba ] दलदले ; सिमसार ; धापिलो

ङ्हो ना. [ ŋo ] निधार ; भाग्य

ङ्होअीलु ना. [ ŋo̤ailu ] १)आकृति १)अनुहार

ङ्होप्ता / ङ्होता / ङ्होब्दा ना. [ ŋo̤ptaː ] भडारे; मालिक
ङोक्ता, छ्यीम्सुङ्, छ्यीम्सुङ्, नेःमो, न्याबो [ पर्यायबाचि ]

ङ्होप्तास्या ना. [ मालिकनी ] मालिकनी

ना. [ sa ] १) नाडी २) रेखा ३) नसो
काज्यङ्, (क ग्यङ) [ पर्यायबाचि ]

चक्म ना. [ tsakma ] दर्शन ढुङ्गो

चङ् ना. [ tsaŋ ] भाउजू; बुहारी

चङ्बु ना. [ tsaŋbu ] समुन्द्र
कोल्मो,ग्ये, छ्युजम्ब, य्हे [ पर्यायबाचि ]

चछो ना. [ tsatsʰo ] कालो धागो

चत