Our Team


ल्हास्सो फ्याफुल्ला ! यो सफ्टवेयर परिक्षणको लागि तपाईहरुको माझमा आएको छ | तपाईहरुको सल्लाहा सुझाब दिनुहोला | शब्दहरु भने तामाङ विज्ञहरुबाट लिईनेछ | हालको डाटा भने परिक्षणको लागि मात्रा उपयोगी छ #ल्हास्सो #थुजेचे
Email:tamangvoice@gmail.com | dimdungraj@gmail.com | Contact: +977 9841 813550 < Raj Dimdung >