नाम - बाट सुरुहुने शब्दहरु ( 2253 )

-दङ् १ /-त/द ना. [ da̤ŋ ] sfx मेलो

अकुल् ना. [ akul ] १)औलो २)जरो
प्रीज्म१, प्रुम्ज [ पर्यायबाचि ]

अक्ग्रेन् ना. [ akgren ] जेठो बाबु; बाबुको दाइ

अखीम्हेमे ना. [ akʰime̤me ] जीजुबाजे

अखे ना. [ akʰe ] जिजु

अख्रो ना. [ akʰro ] खप्पर
कप्लेक् [ पर्यायबाचि ]

अगु ना. [ agu ] छेमाको श्रीमानलाई सम्बोधन गर्ने शब्द

अङ्दुङ् ना. [ aŋduŋ ] म्यासी; महिलाले लगाउने लुग

अचीद् ना. [ atsid ] अक्षता; पूजाआजामा चढाइने सग्ला चामल

अनी ना. [ ani ] भिक्षुणी

अब परङ् ना. [ aba paraŋ ] माइलो बुबा

अबकोल [ abakola ] केटा; पुरुष

अबमयुङ् ना. [ abamajuŋ ] माइती
मेयुङ् [ पर्यायबाचि ]

अम ना. [ ama ] घरमुली, आमा, आफूलाई जन्माउने स्त्री

अमइफ ना. [ amaipʰa ] आमा पोई (गाली गर्दा प्रयोग हुने शब्द)

अमकोल ना. [ amakola ] केटी; महिला

अममा ना. [ amamaː ] आईमाइहरु

अमरे ना. [ amare ] आमा दिवस

अमीत्था ना. [ amittʰaː ] अराजकता

अम्ब१ ना. [ amba ] आँप

अम्बरु ना. [ ambaːru ] अम्बा

अम्बु ना. [ ambu ] कोइरालो; फाल्गुन चैततिर फूल फुल्ने अचार खाने कोइरालो फूल

अरा ना. [ araː ] १)आमरी २)रक्सी, जाँड

अरु ना. [ aru ] १) भुँडुल्को; जाँड घोल्ने माटोको सानु भाँडो २) सुराही

अर्केल् ना. [ arkel ] अड्कल

अर्त ना. [ arta ] कथा, लोककथा

अर्बले ना. [ arbale ] कालि अङ्गेरी

अर्मेन् ना. [ armen ] अर्मल, गाई बस्तुले कसैको बालि नालिमा पुराएको क्षेतिको दिईने क्षतिपूर्ति।

अले ना. [ ale ] भाइ
च्योन्, नो२ , मीयुङ् [ पर्यायबाचि ]

असु ना. [ asu ] आमाको बहिनि, काकी, सानीमा, छेमा, कान्छी आमा

अस्यङ् ना. [ asʲaŋ ] मामा; फुपाजु

अस्याङ ना. [ Ashyang ] मामा

आमाकाे भाई अथावा दाई

अस्याङफुत ना. [ ashangfut ] मामा लाई लाने काेशेली
सगुन [ पर्यायबाचि ]

मामा लाई लाने काेशेली

आँइ ना. [ ãː i ] भैंसी बोलाउँदाको आवाज

आइन ना. [ aːina ] आइँन; भैंसीलाई बोलाउँदा प्रयोग गर्ने शब्द

आउदी,तीकीआउदी ना. [ aːudi ] १)अचम्म २)उदेक

आखीमम् /आखेमम् ना. [ akʰimam ] जिजुबज्यै; जिजुमा

आखे म्हेमे/ अखी म्हेमे ना. [ akʰe me̤me ] जिजुबा

आछ्यु ना. [ aːtsʲʰu ] चिसो वा जाडो भएको बेलामा निस्केको आवाज

आन् ना. [ aːn ] अर्थ; उखान

आसा ना. [ aːsaː ] आशा

इपी ना. [ ipi ] शत्रु

उः ना. [ uː ] गुफा, ओडार

उः प्लीङ् ना. [ uːpliŋ ] ओडार; हेला गरी बोलिने अप शब्द

उङ्यी,दङ् ना. [ uŋʲi ] अस्ति
दङ्जे, दङ्स्या, दङ्स्य [ पर्यायबाचि ]

उम्सी ना. [ umsi ] एक प्रकारको साग

उम्स्यो ना. [ umsʲo ] कुलेसो; छानाको बलेँसी पानी बग्ने नाली वा डिल

उर्चलम ना. [ urtsalama ] सुनझैँ देखिने केटा मान्छेको उपनाम

उर्चालमाकि जमे कदे ज्याबा। उर्चलमको छोरि कति राम्रि

उर्चवती ना. [ urtsawati ] सुन जस्ती देखिने केटीको नाम

उर्चावति- सुन जस्ती देखिने केटीको नाम (कुनै व्यक्तिको ज्ञान, गुण, वर्ण, व्यक्तित्व, चरित्र, बानी व्यहोराहरू, जन्मजात विशेषताहरूका आधारमा दिईने उपना)

एन्न ना. [ enna ] अन्न
:ब्रुउ [ पर्यायबाचि ]

एःर ना. [ eːra] ] इट्टा; ढुङ्गाको सट्टामा घर बनाउँदा प्रयोग साधन

एस्युप् ना. [ usʲup ] उखु; पेल्दा रस आउने चिनी सखर आदि बनाइने गोमरा

ओग्मर ना. [ ogmara ] रुद्रघण्टी

ओङ्क्येन् ना. [ oŋkʲen ] जाड बनाउनु भन्दा अगाडी उसिनेर तयार पारिएको खाद्यन्न
खर्क्येन [ पर्यायबाचि ]

ओङ्लिङ् ना. [ oŋliŋ ] वनमा पाईने एक प्रकारको साग

वनमा पाईने एक प्रकारको साग

ओःब१ ना. [ oːba ] बच्चा सुताउन लहैलहै भन्ने शब्द ओःओ

ओम्स/ उसुग् / जुर्प ना. [ omsa ] मोजा
काङ्स्युप्, स्य्हापसुग् [ पर्यायबाचि ]

कक ना. [ kaka ] काका, बाबुको भाइ

कग्युर ना. [ kagʲur ] असङ्ख्य बुद्ध वचन
ग्युर् [ पर्यायबाचि ]

कङ् ना. [ kaŋ ] १)खुट्टा, गोडा २) डाँठ, बोट बिरुवाको ढोर

कङ् छीन् ना. [ kaŋ tsʰin ] खुट्टाको नङ

कङ् जुमी ना. [ kaŋ dzṳmi ] खुट्टाको औंला

कङ् थीङ् ना. [ kaŋ tʰiŋ ] खुट्टाको पैताला

कङ् रु/ कउरु ना. [ kaŋru ] वरिपरिको पर्खाल

कङ्खोर ना. [ kaŋkʰora ] साइकल

कङ्त ना. [ kaŋta ] वस्तुको दाहिने खुट्टा बाँध्ने दाम्लो
कङ्छोः [ पर्यायबाचि ]

कङ्बो ना. [ kaŋbo ] कोदोको नल खाने किरो

कङ्मी ना. [ kaŋmi ] गोली गठ्ठा

कङ्र्ये मङ्र्ये ना. [ kaŋrje maŋrje ] बिशेष गरि पूजाआजाको लागि धान,मकै र कोदो मिसाएको मिश्रण।

कछ्य ना. [ katsʲʰa ] कक्षा
जोन्ड [ पर्यायबाचि ]

कज्य ना. [ kadzʲa ] मुडुलो (सीङ नभएको भेडा)
रुलुम् [ पर्यायबाचि ]

रुलुम् ग्लाब चुङ्लाको। मुडुलो गोरुले बेचिदेउ।

कटीलो ना. [ kaʈilo ] स्कुस

कटौके ना. [ kaʈʌᵘke ] सभामा मानिस बोलाउने

कठुइखाङ ना. [ kaʈʰuikʰaːŋ ] समीक्षालय

कठुइबोन् ना. [ kaʈʰuibon ] सल्लाहकार

कन्य ना. [ kanja ] कन्याकेटी, कुमारी केटी, अविवाहित

कन्लम्कन् ना. [ kanlamkan ] भातैभात

कप्ग्य/ग्यरेम् ना. कापे
छ्योबे [ पर्यायबाचि ]

कप्च्य ना. [ kaptsʲa ] १)काँफे २)पन्यू काठबाट बनेको एक प्रकारको पन्यू, दाबिलो

कप्छङ् ना. [ kaptsʰaŋ ] सानो डोको
छङ् [ पर्यायबाचि ]

कबेत् ना. [ kabet ] चुल्ठो; तीन वा बढी आँटा पारी बाटिएको केश

कमइब ना. [ kamaiba ] तामाङ जातिको एक थर

कमी ग्योत् ना. [ kami gʲot ] कामीले बोल्ने भाषा (नेपाली भाषा)

कामीले बोल्ने भाषा (नेपाली भाषा)

कमीस्य ना. [ naŋba ] कामिनि

कम्ब दोङ्बो ना. [ kamba doŋbo ] काले गेडी; सानु कालो गेडो फल्ने रुख

कम्स ना. [ kamsa ] तल्लोपट्टिको दाँत

करा ना. [ karaː ] कट

कर्खुङ् ना. [ karkʰuŋ ] सानो झ्याल

कर्स्योल् ना. [ karsʲol ] स्वागत गर्ने विधि

कर्स्योल पोङ बाचिम ङानो खदोला। सगुन पोङ लिएर म नै आउनु पर्ला।

कर्स्योल्पोङ् ना. [ karsʲolpoŋ ] सगुनको लागि तयार पारिएको रक्सीको पोङ

कलङ् ना. [ kalaŋ ] लप्सी

कलमटी ना. [ kalamaʈi ] चाम्रो माटो, चाम्रो कालो माटो

कल्ङ्मो ना. [ kalaŋmo ] कल्चौंडा, खोलाको छेउमा पाइने धेरै कालो चरा

कल्च्यु ना. [ kaltsʲu ] जाँड राख्ने बेला जाँडमा छर्कने पानी

कल्च्यु ह्याको तासम जि आरोङ्बा। कल्च्यु(जाँड राख्ने बेलामा छर्कने पानि)धेरै भए जाँड मिठो हुदैन।

कल्द ना. [ kalda ] लेक सल्लो

कल्देनसङ्के ना. [ kaldenasaŋke ] लामाको जन्मदाता

कल्ब २ ना. [ kalba ] युग
जुक [ पर्यायबाचि ]

का ना. [ kaː ] रगत

काइरन् ना. [ kaːiran ] इतिहास

काउले ना. [ kaːule ] कहुले, नुवाकोट जील्लाको एउटा गाउँको नाम

काङ्स्युप् ना. [ kaːŋsʲup ] मोजा
ओम्स, स्य्हाप्सुग् [ पर्यायबाचि ]

काजुमाब्ली ना. [ kaːdzumaːbli ] औंला

कापुङ्ब ना. [ kaːpuŋba ] पिसाबमा रगत देखिनु

काप्के ना. [ kaːpke ] काँफे
कप्च्य [ पर्यायबाचि ]

कामदेन् ना. [ kaːmaden ] तामाङ जातिको एक थर

कामरे ना. [ kaːmare ] शनिबार
ङ्यीसरे,छेन्जर्बार्, पेम्बा [ पर्यायबाचि ]

काल्देन् ना. [ kaːlden ] तामाङ जातिको एक थर

काँस् ना. [ kãːs ] कास

कीअम ना. [ kiama ] गाइने किरा

कीमा ना. [ kimaː ] जलसेना

कु१ /कुन्हुइः ना. [ ku ] मूर्ति
लकु [ पर्यायबाचि ]

कुइलीङ्मु ना. [ kuiliŋmu ] राम्रो पानी

कुक्कु ना. [ kukku ] कोइली

कुक्कुक्१ ना. [ kukkuk ] ओथारो

कुक्पा ना. [ kukpaː ] लाटो

कुक्सुक् ना. [ kuksuk ] भिरमा फल्ने लहरा भएको बिरुवा

कुखे म्हेमे ना. [ kukʰe mem̤ e ] जिजुबाको बुबा; बाजेको पिता; बाबुका बाजे; चार पुस्ता माथिका पूर्खा

कुङ्दा ना. [ kuŋdaː ] मूल खामो; बीचको खामो

कुङ्सङ् ना. [ kuŋsaŋ ] साझेदार

कुच्ची ना. [ kuttsi ] चुफी चरा

कुटीस्यी ना. [ kuʈisʲi ] चुपचाप, नबोलीकन

कुत्तो / कोत्तो ना. [ kutto ] छाती

कुदिम् ना. [ kuːdim ] छाप्रो

कुदुङ् ना. [ kuduŋ ] सेल रोटि बनाउनको निमित ढिकि अथवा ओखलमा कुटेको चामलको पिठो।

कुदुङ्दुङ् ना. [ kuduŋduŋ ] मादल बजेको जस्तो कराउने चरा

कुनी ना. [ kuni ] कुना
युल्ग्यम्ब, स्हुर् [ पर्यायबाचि ]

कुन्तुङ्कुन्तुङ् ना. [ kuntuŋkuntuŋ ] बुढाबुढीको हिँडाइ
कुन्चुङ्कुन्चुङ् [ पर्यायबाचि ]

कुन्दर ना. [ kundur ] मुठ्ठि
मुरि [ पर्यायबाचि ]

कुन्दी ना. [ kundi ] ढोका बन्दा गर्ना प्रयोग गर्ने डन्डी; खोल्ने वा बन्द गर्ने औजार

कुपीन्ड ना. [ kupinɖa ] कुभिन्डो; लहरो जाने सेतो फूल फुल्ने पाकेपछि बोक्रो सेतो हुने फल

कुप्रुप्रु ना. [ kuprupru ] छातिमा छिर्केमिर्के भएका चरा

कुम् १ ना. [ kum ] जुवा

कुम्टङ्ब ना. [ kumʈaŋba ] भ्यागुते रोग

कुम्दोर् /कुन्दोर् ना. [ kumdor ] १) मुठ्ठि २) मुड्की

कुम्बनङ् ना. [ bro̤siːgar ̃ ] कुहिनोदेखि मुठ्ठीसम्मको हातको नाप

कुयेन् ना. [ kujen ] गुम्बा

कुर्ङा ना. [ kurŋaː ] कनिका, फल्दा काटिएका चामलको टुक्रा

कुर्चीत्/कुर्ची ना. [ kurtsit ] कुहिनो; पाखुरा वा नारीको जोर्नी

कुर्मङ् ना. [ kurmaŋ ] सानो थुन्से दस पाथी अनाजले भर्ने भाँडो

कुलु/कुल ना. [ kulu ] कुलो

कुलुलु ना. [ kululu ] ठूलो लाटोकोसेरो
हुय्हेत् [ पर्यायबाचि ]

कुल्दुम् ना. [ kuldum ] चियाबाट बुनेको खुर्सानी हाल्ने भाँडो
फुर्लुङ् [ पर्यायबाचि ]

कुवा ङ्यम्ङ्य ना. [ kuwa ŋʲamŋʲa ] कोइली; चिल्लो कालो; पुच्छर लामो चरो

कुहयेन् ना. [ kuhajen ] भेटी
लतर् [ पर्यायबाचि ]

कुहुम ना. [ kuhum ] लौका

के:म्लङ ना. [ keːmlaŋ ] श्राप; सराप

केक्मेम् ना. [ kemkem ] कम्मरको भाग

केज्य/ग्याछा ना. [ kedzʲa ] गहना

केत्१ ना. [ ket ] आवाज; शब्द; बोली
च्येत्२ [ पर्यायबाचि ]

केन् ना. [ ken ] ससुरो

केन्स्यामो ना. [ kensʲaːmo ] सेतो रङको ठूलो आकारको जङ्गलमा पाईने नपकाइकन पनि खान मिल्ने च्याउ

तोर तोर ल्हारि गदे रोङ्पि केन्स्योमो याङ्वा मुबा।

माथि माथि लेकमा मिठो केन्सोमो(एक प्रकारको च्याउ) पाईन्छ।

सेतो रङको ठूलो आकारको जङ्गलमा पाईने नपकाइकन पनि खान मिल्ने च्याउ

केन्स्य्हङ्बो ना. [ kensʲʰa̤ŋbo ] ससुराली

केप्प/केप्पर् ना. [ keppa ] कम्मर

केःबब् ना. [ keːbab ] कलिलो जाँड, भर्खर चर्मले गलेको पिठो

केबेत् ना. [ kebet ] चुल्ठो; तीन वा बढी आँटा पारी बाटिएको केश

केम् ना. [ kem ] रक्सि जाँड आदि दिना प्रयोग गर्दाको आदरार्थी शब्द
कोर्छ्याङ, ज्यी,ज्यीमी , बप् [ पर्यायबाचि ]

केम्लाङ् ना. [ kemlaːŋ ] सराप

केरो ना. [ kero ] केराउ
बुर्यन् [ पर्यायबाचि ]

केर्प ना. [ kerpa ] मान्द्रो २)झाँक्रीको हाजिरी जवाफ

केर्प दोङ्बो ना. [ kerpa doŋbo ] केर्बा रुख; चुत्रो; काठको रङ पहेँलो हुने रुख

केलङ् ना. [ kelaŋ ] मयल; गहना पात बनाउँदा आवश्यक पर्ने नरम पदार्थ

केवास ना. [ kewaːsa ] जन्मभूमि
केस; न्हस; सय्हुल् [ पर्यायबाचि ]

केस ना. [ kesa ] जन्मभूमि
केवास; न्हस; सय्हुल् [ पर्यायबाचि ]

केस्यीङ् ना. [ kesʲiŋ ] १)सोइला २)चिलाउने बोट
साइल स्यीङ् [ पर्यायबाचि ]

कोइपी/कोइपीत् ना. [ koipi ] कुरिलो

कोकोले ना. [ kokole ] कोकले; लामो पुच्छर भएको मध्यम खालको पंक्षी

कोक्प१ ना. [ kokpa ] १)कोसा; बोक्रा २)सम्भोग स्त्री–समागम

कोङ् ना. [ koŋ ] १)दियो,लामा झाँक्रीले प्रयोग गर्ने )चाया,शिशुको तालुमा बसेको फोहोर
म्हर्मे, ग्यो [ पर्यायबाचि ]

कोङ्बचेन्बा ना. [ koŋbatsenbaː ] कामी
गराखेएब, ङ्होम्लाङ् [ पर्यायबाचि ]

कोङ्यरपो ना. [ koŋʲarapo ] . गुम्बाको हेरचाह गर्ने व्यक्ति

कोजे ना. [ kodze ] १)चानो २)केस्रो; फलफूलको बोक्रो भित्रको खण्ड वा तह

कोजेक्जेक् ना. [ kodzekdzek ] काउकुती
गुजीजी [ पर्यायबाचि ]

कोतेक्प१ ना. [ kotekpa ] कोटेस्
कोतेको [ पर्यायबाचि ]

कोदेग्ब ना. [ kodegba ] फुल पारी सकेपछि र डराएपछि कुखुराले कराउने आवाज

कोदो ना. [ kodo ] अचानो २)खोया
कोदोङ्, कोन्दो [ पर्यायबाचि ]

कोदोङ् ना. [ kodoŋ ] खोया
कोदो,कोन्दो [ पर्यायबाचि ]

कोदोप् / गेसप् ना. [ kodop ] तिन वटा ढुङ्गो राखेर बनाएको चुलो

कोनो ना. [ kono ] मिति

कोन् ना. [ kon ] भान्जा; नाति; ज्वाइँ

कोन्ज्योक्सुम ना. [ kondzʲoksum ] भगवान
ग्याल्वा, थुवा, थुवा, सङ्गे,सङ्गे [ पर्यायबाचि ]

कोन्देलेङ् ना. [ ɖo̤gaːtʰaːraː ] बाङ्गो टिङ्गो

कोन्दोतो ना. [ kondoto ] खस्रो दाउरा; मसिनु नभएको नचिरेको काठ

कोप्र ना. [ kopra ] कौडा

कोप्स्या/खोप्स्यो ना. [ kopsʲaː ] खोसेल, खोस्टा, अण्डा वा मकैको बाहिरी भाग
स्योक्प [ पर्यायबाचि ]

कोबे म्ही ना. [ kobe mi̤ ] गायक, गायीका
स्हेपोम्बो [ पर्यायबाचि ]

कोमो/कुरी ना. [ komo ] १)कुवा, हातले बनाएको सानु जलाशय २)कुटो

कोम्मे/ कोमे ना. [ komme ] भान्जी; नातिनी

कोयाँ ना. [ kojãː ] मलामी
कोर्योल् [ पर्यायबाचि ]

कोरङ्गे ना. [ koraŋge ] कुराउनी; दूध डढेर कुँडेमा जमेको पाप्रो

कोरसङ् ना. [ korsaŋ ] गोलो अनुहार

कोरो/ तोरो ना. [ koro ] १)छोड २)घुम

कोर् ना. [ kor ] शुन्य; वृत्त

कोर्क्युल् ना. [ korkʲul ] मलामी
कोर्योल् [ पर्यायबाचि ]

कोर्खाङ् ना. [ korkʰaːŋ ] घुम्ने क्षेत्र

कोर्योल्/ कोर्यो ना. [ korjol ] मलामी
कोयाँ, कोर्क्युल् [ पर्यायबाचि ]

कोर्लेम् ना. [ korlem ] सरुवा रोग; सर्ने रोग

कोर्से ना. [ korse ] ऋण, मागेर ल्याएको खाने कुरो
खिप्पा [ पर्यायबाचि ]

ऋण, मागेर ल्याएको खाने कुरो

कोल्देन् ना. [ kolden ] तामाङ जातिको एक थर

कोल्मङ् ना. [ kolmaŋ ] कुवा; हातले बनाएको सानो जलाशय

कोस्तोङ् ना. [ kostoŋ ] घेरा

कोस्या/ कास्य्ह ना. [ kosʲaː ] छाला

कोःस्यीङ् ना. [ koːsʲiŋ ] खनायो

कोस्यीङ् ना. [ koːsʲiŋ ] खनियो; एक प्रकारको रुख जसको जरामा फल फल्छ

कोस्येलेक् ना. [ kosʲelek ] खोस्टा, बदमको बोक्रा

कोस्यो ना. [ kosʲo ] १)खोपिल्टो, खाल्टो २)वेश्या

कोस्योल् ना. [ kosʲol ] वस्तुहरुको अगाडि पट्टिको घाँटीमा रहेको भाग

क्यन् /कन् ना. [ kʲan ] खाना, भात
थुःलेप्, सोल्, सोल्छ्योग, स्य्हेःब [ पर्यायबाचि ]

क्यब्न ना. [ kʲabna ] शरण

क्युङ्टी / च्युङ्री ना. [ kʲuŋʈi ] छिनो

क्युङ्म्रा ना. [ kʲuŋmraː ] ज्वरो आएको बेला खुवाउने एक प्रकारको झार (औषधि)

क्युलम्/कोर्सुम् ना. [ kʲulam ] क्षेत्र; ठाउँ
लुः, ल्हु [ पर्यायबाचि ]

क्येस्यीङ् ना. [ kʲesʲiŋ ] सइलो; जुवामा भएको ४ ओटा डण्डीह

क्र स्य्ह ना. [ kra sʲa ] गिदी

क्र,ट ना. [ kra ] टाउको; कपाल; शिर क्रछम्

क्रखु ना. [ krakʰu ] मजेत्रो

क्रङ्कोङ् ना. [ kraŋkoŋ ] कर्याङकुरुङ, ठूलो कालो र सेतो चरो

क्रछम्/क्रबा /क्रसम् /टबा (क्र) ना. [ kratsʰam ] कपाल, शिरमा उम्रेको केश

क्रफुम् ना. [ krapʰum ] कपालको रौं

क्रबोन् ना. [ krabon ] कपालको चुल्ठो

क्रयच्यी ना. [ krjatsʲiŋ ] अरिङ्गाल
टचीङ् [ पर्यायबाचि ]

क्रलीङ ना. [ kraliŋ ] रोदन

क्रवाला ना. [ krawala ] रातो टाउको; पुलिस

क्रसु ,टसु ना. [ krasu ] ओरालो; लाछा

क्रसो [ kraso ] १) कपाल बाध्ने धागो २)कपाल बाट्ने डोरी ३) रिबन
खलो [ पर्यायबाचि ]

(एक रुपेको सिन्दुर पोते दुईको धागो चुरा)

क्रस्या ना. [ krasʲaː ] गिदी, टाउकोमा खप्परभित्र रहने सेतो पदार्थ
सेक्र्या [ पर्यायबाचि ]

क्रुनङ् ना. [ krunaŋ ] एक हात (२ बित्ता)

क्रुनाङ सा ता ताले ना ख्लारिबा। एक हात जमिनको लागि किन नाक काटेको(ईज्जत फालेको)।

क्रुस् ना. [ krus ] क्रुस
कुरी कोमो [ पर्यायबाचि ]

क्रुस्यीङ् ना. [ krusʲiŋ ] कुनै चिज नाप्नको निमित बनाएको एक हात लामो काठ।

क्रेः /टे ना. [ kreː ] गंगटा

क्रेक्क्रेक् ना. [ krekkrek ] बोझले भाँच्न वा भत्कना लागेको संकेत

क्रेलीङ् ना. [ kreliŋ ] चिप्लो हुने जमिनभित्र फल्ने एक प्रकारको फल

क्लीखुङ् ना. [ klikʰuŋ ] मल द्वार

क्लीछ्याजङ् ना. [ klitsʲʰaːdzaŋ ] चर्पी
छ्यासङ्, फीर्क्याप्खाङ् [ पर्यायबाचि ]

क्लीथङ् ना. [ klitʰaŋ ] दुर्गन्ध; दिसाको गन्ध
क्लीन्थङ् [ पर्यायबाचि ]

क्लीबोत् ना. [ klibot ] . गु मात्र भएको अरिँगालको बच्चा

क्लीस्योङ् ना. [ klisʲoŋ ] भलको पानी बग्ने खोल्सा

भलको पानी बग्ने खोल्सा - पहिला पहिला चर्पीनभएकाे बेला दिशा पिशाप गरीन्थाे

ना. [ kʰa ] १) मुख २) माथिको भाग; शिरको भाग
लीः, सुङ् [ पर्यायबाचि ]

खइज्युङ् ना. [ kʰaidzʲuŋ ] कमजोरी

खगोजोङ्ब ना. [ kʰagodzoŋb ] कैदी

खचेन् ना. [ kʰatsen ] १)उपदेश,२)अन्तिम वचन
नाम्दर् [ पर्यायबाचि ]

खजेन् पीन्ब ना. [ kʰadzen pinba ] मर्न अघि भनि राख्ने कुरो

खज्यु / खज्यो ना. [ kʰadzʲu ] र्‍याल

खतरास्यामो ना. [ kʰataraːsʲaːmo ] एक जातको च्याउ

खती ना. [ kʰati ] गादो, दाहिने देब्रे काँधमा गाँठो पारी लगाउने कपडा

खतु ना. भेट

खदी ना. [ kʰadi ] गत्त
ग्या [ पर्यायबाचि ]

खनलुङ्बनो १ ना. [ kʰanaluŋbano ] सबै ठाउँमा

खप् ना. [ kʰap ] घरको आदरार्थी शब्द
दीम् [ पर्यायबाचि ]

खर ना. [ kʰara ] खरायो; घाँस खाने जङ्गली पशु

खरे ना. [ kʰare ] मुख छोप्ने कपडा

खर्कण्ड ना. [ kʰarkanɖa ] खडकुलो; तामाको भात पकाउने भाँ

खर्त ना. [ kʰarta ] १)नाग; ठूलो सर्प २ इन्द्रेनी
नर्वङ्, लरक्युङ् [ पर्यायबाचि ]

खलए ना. [ kʰalae ] कोही; कुनै

खलाखला ना. [ kʰalaːkʰalaː ] कोको ?

खले१ , हले ना. [ kʰal ] आरु

खलेङ्मलेङ् ना. [ kʰaleŋmaleŋ ] खैलाबैल्ल, होहल्ला, खलबली

खलो ना. [ kʰalo ] रिबन; टोपीको गोलाकार भाग
क्रसो [ पर्यायबाचि ]

खस/हस ना. [ kʰasa ] कुहिरो; हुस्सु

खसल्ब ना. [ kʰasalba ] मीठो स्वर

खस्यी ना. [ kʰasʲi ] खसी; नपुंसक बनाइएको बोको

खस्योर्ब ना. [ kʰasʲorba ] खुँडे ओठ

खस्यौरी ना. [ kʰasʲʌᵘri ] खसी पारेको गोरु

खाइबा ना. [ kʰaːibaː ] चित्रकार

खानीखोर् ना. [ kʰaːnikʰor ] तामाङ जातिको एक थर

खार, खरी२ , हारी ना. [ kʰaːra ] घिच्रो
खारी [ पर्यायबाचि ]

खारी ना. [ kʰaːri ] घिच्रो
खार [ पर्यायबाचि ]

खारे ना. [ kʰaːre ] अगाडिको घिच्रो

खीम्जे/ छ्यीम्चे ना. [ kʰimdze ] छरछिमेक;छिमेकी

खील् ना. [ kʰil ] काँटी
म्हुन्ड [ पर्यायबाचि ]

खील्हो ना. [ kʰilo ] कुम्बा राशि; बुद्ध धर्म अनुसार कुकुर बर्ग

खीस ना. [ kʰisa ] खीस्सा, खुकुरीको दापमा राख्ने सानो थैलो

खुदु /हुदु ना. [ kʰudu ] मह; मौरीले फूलको रस बटुलेर बनाएको गुलियो पदार्थ

खुन्ड ना. [ kʰunɖa ] वंशज

खुबी ना. [ kʰubi ] भिउँट; जाँड रक्सी पकाउने तामाको भाँडो

खुयुज्यी ना. [ kʰujudzʲi ] वृद्ध ; उमेर ढल्केको स्त्री

खुयुसी ना. [ kʰujusi ] लोग्नेस्वास्नी

खुर्जङ्यी ना. [ kʰurdzaŋʲi ] खुर्सानी
खुर्जेन् [ पर्यायबाचि ]

खुर्जेन्/हुर्चेन् ना. [ kʰurdzen ] खुर्सानी
खरजङयी सीपेन [ पर्यायबाचि ]

खुर्मोस्यामो ना. [ kʰurmosʲaːmo ] एक प्रकारको च्याउ

खुल्दुम् ना. [ kʰuldum ] मासुको डल्लो

खेङ्खेङ् ना. [ kʰeŋkʰeŋ ] एक खुट्टाको हिँडाइ

खेन्बो/ चावे ना. [ kʰenbo ] विध्दान
दोप्त [ पर्यायबाचि ]

खेरो/ खेइरो / हेरो ना. [ kʰero ] मृगौला

खो/होः ना. [ kʰo ] खोर

खोङ्ये ना. [ kʰoŋʲe ] कोयो; आँप इस्कुस आदिको भित्रको बियाँ

खोन्तेङ्खोन्तेङ् ना. [ kʰonteŋkʰonteŋ ] खुट्टामा चोट लाग्दाको हिँडाई
छेक्तेङछेक्तेङ् [ पर्यायबाचि ]

खोन्दोरो /होन्दोरो ना. [ kʰondoro ] घण्टी, जनावरको घाँटीमा झुन्ड्याउने ठूलो घण्टी
स्यङ् [ पर्यायबाचि ]

खोबी ना. [ kʰobi ] खोपी
दखुङ् [ पर्यायबाचि ]

खोमो ना. [ kʰomo ] गोजी, खल्ती
फोर्स्यो [ पर्यायबाचि ]

खोरा तब् ना. [ kʰoraː taba ] खोच्याङखोच्याङ गरेर हिँड्ने हिँडाइ

खोरी ना. [ kʰori ] खोरमा, जेलमा

खोरेन्टी ना. [ kʰorenʈi ] खोरेत

खोरोरा ना. [ kʰororaː ] भुमरी
खोर्लोमङ्, जुब् व्होरोरो [ पर्यायबाचि ]

खोर् ना. [ kʰor ] १)खोर २)नाता परेको ३)कुल ४)टोल

खोर्जे ना. [ kʰordze ] समाज
छोक्प१ ,य्हुल्, य्हुल्ब [ पर्यायबाचि ]

खोर्पलेक् ना. [ kʰorpalek ] खुर्पेठ्याक, खोर्पेटो, काठको गोलो हाँसिया भिर्ने साधन

खोर्लो / कीलखोर् ना. [ kʰorlo ] चक्र, चर्खा, धागो

खोर्लोमङ् ना. [ kʰorlomaŋ ] भुमरी
खोरोरा, जुब्, व्होरोरो [ पर्यायबाचि ]

खोर्वा ना. [ kʰorwaː ] अल्झो

खोले ना. [ kʰole ] जाउलो

खोःसेरे दोङ्बो ना. [ kʰoːsere doŋbo ] खर्सेतोको रुख, दुध जस्तो तरल पदार्थ आउने खस्रो पात हुने रुख

खोस्रो ना. [ kʰosro ] सुकेको झार पात

ख्यङ्नेन् ना. [ kʲʰaŋnen ] ख्यङ्नेन, ठाउँको नाम

ख्याब १ ना. [ kʲʰaːba ] मूर्ति कार

ख्याबीबे ना. [ kʲʰaːbibe ] १) राँडी २) विधवा

ख्यामीक ना. [ kʲʰaːmika ] रान्डो

ख्युङ् ना. [ kʲʰuŋ ] धनेस चरो

बेना सिकि टोर्के रि ख्युङचे ठापला। खर्सु बोटको टोर्के धनेस चराले ठुँगेर बनाएको।

ख्योङ्गलेङ् ना. [ kʲʰoŋgaleŋ ] खोरण्डो

ख्य्रेन्य /ख्लेङ्येत् ना. [ kʲʰrenja ] खकार

ख्रङ्ख्रोङ् ना. [ kʰraŋkʰroŋ ] बारीको नाम

ख्रेः ना. [ kʰreː ] जुठो, जनावर वा चराचुरुङ्गीले खाएको बाँकी सिनु वा फलफूल

ख्रेल, पेल्मो ना. [ kʰrela ] मृतकको दाजुभाईसँग समान रुपले उठाउने पैसा

ख्लेजेन् ना. [ kʰledzen ] मन्दिर

गइ/ गेइ ना. [ ga̤i ] मजेरो; सराङ; चोयाल बुनेको अगेनु माथी अनाज सुकाउने साधन

गइरा ना. [ ga̤iraː ] वाइबाको बस्ती

गख्रे ना. [ ga̤kʰre ] गाग्री

गग्ले ना. [ gagl ̤ e ] एक छेउ उठेको; शिर ठाडो पारेर
जोङ्ले [ पर्यायबाचि ]

गङ्जो ना. [ ga̤ŋdzo ] चुचुरो, शिखर

गङ्यम ना. [ ga̤ŋʲama ] संगत

गङ्स्योङ् ना. [ gaŋ̤ sʲoŋ ] डाँडाखोला

गट्ट ना. [ gaʈ̤ʈa ] गट्टा, ससानु गोल ढुङ्गा

गदी स्य्हेङ्ब ना. [ gad̤ i sʲeŋ̤ ba ] मृत्यु संस्कार
ङोः स्य्हेङ्ब (स्य्हेङो) [ पर्यायबाचि ]

ताले ङ्होबा ङाता एला तिङि सदी गदी स्य्हेङ्ब देरे। किना मलाई जिस्काएर तिम्रो सदि गदी गरि दिन्छु अहिले।

गन्ड ना. [ ga̤nɖa ] लिँडो; दिसा

गम्बु ना. [ ga̤mbu ] घ्यूदानी, घ्यू राख्ने भाँडो

गयर्/गेहेर् ना. [ gaj̤ar ] १)खबटा; खाना पकाउने भाँडा २)झ्याङ्गा

गरा ना. [ ga̤raː ] १) रेखा, कापीमा लेख्दाको रेखा २) गरो, सम्म परेको खेत बारी

गरु ना. [ gar̤u ] १)ओम्खारा; करुवा; पेट ठूलो घाँटी सानो पेटमा टुटी भएको पानी खाने भाँडो २) घरी; केराको घरी

गरु दोङ्बो ना. [ ga̤ru doŋbo ] मकुवा रुख

गर्यु ना. [ gar̤ju ] तेल राख्ने छालाबाट बनाएको भाँडो

गर्यु रि नमनम छुकु मुबा। गर्यु(छाला बाट बनेको भाडा)मा तोरिको तेल छ।

गर्यो ना. [ gar̤jo ] तेल राख्न राँगाको अण्डकोषको खोलबाट बनाएको भाँडा

गलङ् ना. [ ga̤laŋ ] गात्लाङ, गाउँको नाम

गल्जी ना. [ gal̤dzi ] गल्छी, गाउँको नाम

गल्देन् ना. [ gal̤den ] तामाङ जातिको एक थर

गल्द्रक्गोल्दोक् ना. [ gal̤drakgoldok ] कुडुल्को

गव ना. [ ga̤wa ] गाभा, जमिनमा रोप्ने धानकोदो दुई तिन बोटको समुह

गाउरा ना. [ ga̤ːuraː ] गौँडो, निस्कने बाटो, पस्ने ढोका

गाङ्ताङ् ना. [ gaː̤ŋtaːŋ ] तामाङ जातिको एक थर

गाङ्दान् ना. [ gaː̤ŋdan ] तामाङ जातिको एक थर

गाँरा ना. [ gã̤ːraː ] गाँड, घाँटीमा निस्कने मासुको डल्लो

गारे ना. [ ga̤ːre ] गेडो

गीः १ ना. [ gi̤ː ] खर; घर गोठ छाउने झार
पङ् [ पर्यायबाचि ]

गुः ना. [ gṳː ] कुना; डाडु,काठबाट बनाइएको

गुइथङ् ना. [ gṳitʰaŋ ] कोर्का; चोयाले बनाएको डाडु र पन्यु राख्ने भाँडो

गुगु ना. [ gṳgu ] लाठे

गुङ् ना. [ gṳŋ ] मध्य; बीच; केन्द्र

गुङ्सङ /परसङ् ना. [ gṳŋsaŋ ] माझ; दुई बस्तुका बीच

गुज्यीली /ङयन्ती ना. [ gṳdzʲili ] काखी

गुन डब् ना. [ gṳna ɖab ] पछि खानको लागि सुकाएर राखेको साग

गुन्ज्यी ना. [ gṳndzʲi ] चितुवा

गुर्स्यीङ् ना. [ gṳrsʲiŋ ] केरा

गेगेन् ना. [ ge̤gen ] शिक्षक

गेठीम् ना. [ geʈ̤ʰim ] कार्यनीति

गेदाङ् ना. [ ged̤ aːŋ ] कार्यक्रम

गेदुङ् ना. [ ge̤duŋ ] संस्था; संघ
गेदुन् [ पर्यायबाचि ]

गेन् ना. [ gen̤ ] १)जेठो २)कसम

गेन्ज्या ना. [ ge̤ndzʲaː ] गरगहना

गेन्स,गन्स ना. [ gen̤ sa ] लिप्ने माटो; घरको भूँइभित्ता लिप्ने माटो

गेप्प/ गप्प ना. [ gep̤ pa ] कान्ला

गेबोन् ना. [ geb̤ on ] कार्यकर्ता

गेम्सीँग् ना. [ gem̤ siːg̃ ] तामाङ जातिको एक थर

गेलेङ्/ ज्योलोङ् ना. [ ge̤leŋ ] बौद्ध भिक्षु सन्यासी; कुमार; ब्रह्मचर्य; विवाह नगरी बसेको
गेलोङ [ पर्यायबाचि ]

गेलोङ/ जेलुङ् ना. [ ge̤loŋ ] सन्यासी; कुमार; ब्रह्मचर्य; बिहे नगरेको भिक्षु
गेलेङ् [ पर्यायबाचि ]

गेल् क्रि. [ gel̤ ] खन्ती

गेवागेत् ना. [ gew̤ aːget ] अर्कुङ्; घेवा

गो:रा ना. [ go̤ːraː ] माम्री ढिँडो आदि पकाउँदा भाँडामा टाँसिएको कडा पाप्रो

गोइदेत् ना. [ go̤idet ] (१) जुका; मानिसको पेटमा पर्ने सेतो हाड विहिन किरो (२) गड्यौला; वर्ष याममा जमिनबाट निस्कने हाड विहिन किरा

गोक्कोलिङ्, गोक्लीङ् ना. [ go̤kkoliŋ ] गरुड(सर्प खाने चिल), कालो गीद्ध; एक प्रकारको चील
ग्वोद् [ पर्यायबाचि ]

गोङ् ना. [ go̤ŋ ] मूल्य; दर
सेइ [ पर्यायबाचि ]

गोङ्ग ना. [ go̤ŋga ] धातुबाट निर्मित मुर्चुङ्ग
मजुङ्ग [ पर्यायबाचि ]

गोङ्गरे ना. [ go̤ŋgare ] जुनेलो,बालामा झुप्पा परेर दाना लाग्ने एक थरीको अन्न

गोङ्ब ना. [ go̤ŋba ] तामाङ जातिको एक थर

गोङ्याङ् ना. [ go̤ŋʲaːŋ ] क्षमा; माफ

गोच्च ना. [ go̤ttsa ] १)खुकुरी २) लोखर्के, ठूलो मूसो जातको प्रायः रुखमा गुँड बनाई बस्ने झुप्पाकार रौं भएको लामो पुच्छर हुने चुलबुले प्राणी
गोजा [ पर्यायबाचि ]

गोज ना. [ go̤dza ] खुकुरी
गोच्च [ पर्यायबाचि ]

गोजुरु ना. [ go̤dzuru ] रजस्वला

गोथर् ना. [ go̤tʰar ] तामाङ जातिको एक थर

गोदा, गोजो ना. [ go̤daː ] आफ्नै मात्र निजी

गोदे/ गोर ना. [ tsʲaːwagorra ] गोठ
च्यावगोर्र [ पर्यायबाचि ]

गोदेक्देक् ना. [ go̤dekdek ] लोखर्के

गोदेबा/ गोदीबा ना. [ go̤debaː ] गोठालो
गोर्देन् [ पर्यायबाचि ]

गोदोङ्ब ना. [ go̤doŋba ] १) शरीर २) रित्तो हात; खालि हात
गो, ठङ्सीङ्, बुङ्, ल्हुइ, स्य्ह, स्य्हल्ही [ पर्यायबाचि ]

गोनम् ना. [ go̤nam ] घुम्टो
क्रकु [ पर्यायबाचि ]

गोने १ ना. [ go̤ne ] श्रवण

गोन्छन् ना. [ go̤ntsʰan ] तामाङ जातिको एक थर

गोन्ड ना. [ go̤nɖa ] भाले
दोम्बा, व्हबा [ पर्यायबाचि ]

गोपइ ना. [ go̤pai ] चिन्तन

गोमथ्यो ना. [ go̤matʰjo ] तामाङ जातिको एक थर

गोमबोन् ना. [ go̤mabon ] चिन्तक

गोम् ना. [ go̤m ] १)ध्यान २)चिन्तन मनन
छम् [ पर्यायबाचि ]

गोम्ज ना. [ go̤mdza ] तामाङ जातिको एक थर

गोम्देन् ना. [ go̤mden ] तामाङ जातिको एक थर

गोम्बइ लम ना. [ go̤mbai lama ] गुम्बामा बस्ने लामा

गोम्बो ना. [ go̤mbo ] गुम्बा, घ्याङ, लामाहरुको पाठ पूजा गर्ने ठाउँ

गोयोङ् ना. [ go̤joŋ ] कोक्रो, झोलुङ्गो
छङ्खु, छङ्फु [ पर्यायबाचि ]

गोःर ना. [ go̤ːra ] माम्री

गोरी ना. [ go̤ri ] रुपमा

गोरेमो ना. [ go̤remo ] १) साघुरो बाटो, गल्ली २)गोरे पर्म, आफू–आफूमा आलोपालो गरी एकले अर्काको काम गरिदिने चलन परेली

गोर् ना. [ go̤r ] १) हलो २) लस्कर

गोर्देन्/ गोर्थेन् ना. [ go̤rden ] गोठालो
गोदेबा [ पर्यायबाचि ]

गोला ना. [ go̤laː ] विष्फोटक पदार्थ भरिएको विध्वंसक अस्त्र

गोले ना. [ go̤le ] तामाङ जातिको एक थर

गोसुम् नाम ना. [ go̤sum ] लामाले बनाएको नक्षेत्र राशि अंकित कागजको सानो मुठा

गोस्यीङ् काग ना. [ gro̤sʲiŋ ] भलायो, शरिरमा भुवा वा चोपले चिलाउने खटेरो आउने रुख

गोस्योक्गोस्योक् ना. [ go̤sʲokgosʲok ] घिस्रिएको हिँडाइ

गौराइ ना. [ gʌᵘraːi ] सचिव

ग्य ना. [ gʲa ] १)कोदो कुट्दा रहने टुक्राहरु २)चम्चा

ग्यनक् ना. [ gʲa̤nak ] चीन

ग्यप्पेल/ज्याबेल् ना. [ gʲap̤ pela ] क्रस; उल्टो; सुल्टोको विपरित; बिब्लेँटो
ग्यारेम् [ पर्यायबाचि ]

ग्यबसीङ् ना. [ gʲa̤basiŋ ] घुच्चुक

ग्यबा [ gʲab̤ aː ] तामाङ जातिको एक थर

ग्याबा ला बुसिङ(बुरिङ) गदे ज्याबा म्राङ्बाला? ग्याबाको चेलि कति राम्रि देखेकि?

ग्यबेल् ग्यबेल्/ ज्यबेल् ज्यबेल् ना. [ gʲa̤bel gʲabel ] लरबराई

ग्यम्ब ना. [ gʲa̤mba ] सम्म; मैदान

ग्यलीङ् ना. [ gʲal̤iŋ ] पञ्चे बाजाको समुहमा पर्ने एक ठूलो बाजा
ज्यलीङ् [ पर्यायबाचि ]

ग्यल्खङ ना. [ gʲal̤kʰaŋ ] राजदरबार; सरकारी कार्यालय
ग्लेखाङ् [ पर्यायबाचि ]

ग्यल्खप् ना. [ gʲa̤lkʰap ] सरकारी

ग्यल्ठीः ना. [ gʲa̤lʈʰiː ] राज सिंहासन

ग्यल्ठीम् ना. [ gʲa̤lʈʰim ] सरकारी नीति

ग्यल्बो/ ग्याल्बो ना. [ gʲa̤lbo ] राजा
ग्ले [ पर्यायबाचि ]

ग्यल्बोन्/ ग्लेबोन् ना. [ gʲa̤lbon ] राजदूत

ग्यल्मो ना. [ gʲal̤mo ] १)रानी २)आँखाको नानी
मीग्रील्, ला [ पर्यायबाचि ]

ग्या,ज्या१ ना. [ gʲaː̤ ] १)गत्त;विशेष आइमाई समुहले प्रयोग गर्ने गादो;काँधमा गाँठो पारेको लगाउने लुगा ४)खाती; तामाङ पोसाक
खदी [ पर्यायबाचि ]

ग्याङ्गलङ् ना. [ gʲaː̤ŋgalaŋ ] लामो काठ वा दाउरा

ग्याजालम ना. [ gʲaː̤dzaːlama ] हृष्टपुष्ट केटाको उपनाम

ग्याजालम-हृष्टपुष्ट केटाको उपनाम (कुनै व्यक्तिको ज्ञान, गुण, वर्ण, व्यक्तित्व, चरित्र, बानी व्यहोराहरू, जन्मजात विशेषताहरूका आधारमा दिईने उपना)

ग्याजालमो ना. [ gʲaː̤dzaːlamo ] हृष्टपुष्ट केटीको उपनाम

ग्यानक् ना. [ gʲa̤ːnak ] चीन

ग्याबक् ना. [ gʲaː̤bak ] तामाङ जातिको एक थर

ग्याब्देन् ना. [ gʲaː̤bden ] तामाङ जातिको एक थर

ग्याम्देन् ना. [ gʲaː̤mden ] तामाङ जातिको एक थर

ग्यारबज्युङ ना. [ gʲa̤ːrabadzʲuŋ ] शताब्दी

ग्याल् /ज्याल् ना. [ gʲa̤ːl ] गल

ग्याल्जेन् ना. [ gʲaː̤ldzen ] मान्छेको नाम

ग्याल्बी ना. [ gʲaː̤lbi ] कोदोको बाला कुट्ने औजार

कोदो तथा गँहुको बाला कुट्ने औजार

ग्याल्बोठीम् ना. [ gʲa̤ːlboʈʰim ] राजन्त्र

ग्याल्वा ना. [ gʲa̤ːlwaː ] भगवान
कोन्ज्योक्सुम, थुवा, सङ्गे [ पर्यायबाचि ]

ग्याल्स ना. [ gʲa̤ːlsa ] राज्य
ताम्सलीङ्, स्हीयङ्खम् [ पर्यायबाचि ]

ग्याँस्यु ना. [ gʲãː̤sʲu ] मोही पार्ने गावा जस्तो
ज्याँस्यु [ पर्यायबाचि ]

ग्यास्यो ना. [ gʲa̤ːsʲo ] चिया दानी, चिया बनाउने तिब्बती भाँडो

ग्युः/ज्यु ना. [ gʲṳː ] भेडा

ग्युगर्,ज्युगर् ना. [ gʲṳgar ] आन्द्रा (मृगको)

ग्युर् ना. [ gʲṳr ] असङ्ख्य कग्युर्

ग्युर्द ना. [ gʲṳrda ] माछा मार्नको निमित खोलाको पानीलाई एक पट्टीबाट थुनेर अर्को पट्टीबाट पठाउने काम।

ग्युल्मने ना. [ gʲṳlmane ] मानेको मुनिबाट छिर्ने काम

ग्येङ्/ ज्येङ् ना. [ gʲe̤ŋ ] रोटी; सेल रोटी
कोरोरो ग्येङ् [ पर्यायबाचि ]

ग्येन्स / गन्स ना. [ gʲe̤nsa ] लिप्ने माटो; घरको भूँइ भित्ता लिप्ने माटो

ग्येस्ये ना. [ gʲes̤ʲe ] भुई तरुलको लहरोमा फल्ने एक प्रकारको फल

ग्योः ना. [ gʲo̤ː ] (१) जिब्रोको खस्रो छाला (२) कुखुराको खुट्टाको बाहिरि छाला।

ग्यो /ज्यो ना. [ gʲo̤ ] १)चाया २)दह
कोङ् [ पर्यायबाचि ]

ग्योइखेन्पो ना. [ gʲo̤ikʰenpo ] भाषाविद्

ग्योइठीम्खेन्पो ना. [ gʲo̤iʈʰimkʰenpo ] व्याकरणविद्

ग्योङ/ज्योङ् ना. [ gʲo̤ŋ ] भाँडो; घैँटो; खोङ्ग; घ्याम्पो; रक्सी,जाँड आदि संचय गर्ने मा टाको भाँडो

ग्योत् / योइ / योत्ना ना. [ gʲo̤t ] भाषा; बोली; वाणी

ग्योत्ठीम् / ग्योइठीम्/ ज्येत्ठीम्/ ज्योत्ठीम् ना. [ gʲo̤tʈʰim ] व्याकरण

ग्योन्नो तस्य मुब ना. [ gʲo̤nno tasʲa muba ] निकट भविश्यमा छिटो हुने काम

ग्य्रन्स्यीङ/ ग्रेस्यीङ् ना. [ gʲransʲiŋ ] सर

ग्र ना. [ gra̤ ] विरोध

ग्रङ्दन् ना. [ graŋ̤ dan ] तामाङ जातिको एक थर

ग्रतइ ना. [ gra̤tai ] चुर्न, पेटमा पर्ने सेतो मसिनो जुका

ग्रम्जु ना. [ gram̤ dzu ] कण्टकारी, सानु गोलो फल्ने पाकेपछि रातो रङ हुने फल

ग्रम्दली ना. [ gra̤mdali ] लेउ
ग्रम्देले [ पर्यायबाचि ]

ग्रम्देले/ ग्रन्दली ना. [ gra̤mdele ] लेउ; भूँइ वा भित्तामा चिसो आदिबाट आउने झ्याउ
ग्रन्दली [ पर्यायबाचि ]

ग्रम्ब ना. [ gra̤mba ] गाला

ग्रा ना. [ gra̤ː ] १)सूचना २)भूत,पिचास ३)ग्रहण, सूर्यग्रह चन्द्रग्रहण
तम्सोर् [ पर्यायबाचि ]

ग्राम ना. [ graː̤ma ] स्यामा बुन्दा प्रयोग हुने फलामे दाँत भएको काठको वस्तु

स्यामा बुन्दा प्रयोग हुने फलामे दाँत भएको काठको वस्तु।

ग्रामा ना. [ gra̤ːmaː ] १)चेप्टो काठ;स्य्हामा बुन्न प्रयोग गरिने एक प्रकारको यन्त्र साधन २)हाडे रुख

ग्री ना. [ gri ] अण्डकोष
अरो [ पर्यायबाचि ]

ग्रुङ्, गुरुङ् ना. [ grṳŋ ] आन्द्रा

ग्रुप् ना. [ grṳp ] १)पोल्टो २)खोकिलो ३)झुण्ड, जमात, समुह,दल

ग्रेन्स्या ना. [ gre̤nsʲaː ] जेठी श्रीमती; पहिलो विवाह गरेको स्वास्नी वा जेठो छोराको श्रीमती
थेबस्या [ पर्यायबाचि ]

ग्रेन्स्यीङ्,ग्यल् ना. [ gren̤ sʲiŋ ] छानो धान्ने काठ

ग्रेल् / ग्रल् ना. [ gre̤l ] घेवा, काजक्रिया, मृत्यु संस्कार

ग्रेस्यीङ् ना. [ gre̤sʲiŋ ] छोटो बलोहरु

ग्रो ना. [ gro ] बलेको कोइला; गोल,अँगार;
ग्रोसल्, ग्रोसोल् [ पर्यायबाचि ]

ग्रोङ् ना. [ gro̤ŋ ] गुरुङ

ग्रोपचन् ना. [ gro̤patsan ] तामाङ जातिको एक थर

ग्रोम्बा ना. [ gro̤mbaː ] तामाङ जातिको एक थर

ग्रोसल् ना. [ gro̤sal ] गोल, अँगर
ग्रो, ग्रोसोल् [ पर्यायबाचि ]

ग्लब् /ह्लब् ना. [ gla̤b ] गोरु

ग्लान् ना. [ glaː̤n ] तामाङ जातिको एक थर

ग्ले ना. [ gle̤ ] १)राजा (ग्यल्बो) २)घले, तामाङ समुदाय भित्रको एकर थर
ग्यल्बो [ पर्यायबाचि ]

ग्लेखाङ् ना. [ gle̤kʰaːŋ ] राजदरबार
ग्यल्खङ् [ पर्यायबाचि ]

ग्लेबोन् २ ना. [ gle̤bon ] राजनेता

ग्लेया ना. [ gle̤jaː ] माझी औँला; बीचको औंलो

ग्लेस ना. [ gle̤sa ] राजधानी

ग्लोङ् ना. [ glo̤ŋ ] तामाङ जातिको एक थर

ग्वाग् ना. [ gwaːg ] १)चोट २)ताल

ग्वाप् ना. [ gwaːp ] चिम्टा

ग्वोद् ना. [ gwod ] गिद्ध
गोक्कोलिङ् [ पर्यायबाचि ]

घ्यम्ब ना. [ gʲʰam̤ ba ] आन्द्रामा हुने काप(ऐपेन्डिक्स हुदा फुट्ने आन्द्रा)

ङम्हुर् ना. [ ŋamsṳr ] वरिपरिको क्षेत्र

ङर् ना. [ ŋar ] रस

ङवा ना. [ ŋawaː ] श्रेष्ठ; एक नेवारी थर

ङामी ना. [ ŋaːmi ] म त
ङम् [ पर्यायबाचि ]

ङाम्बला ना. [ ŋaːmbalaː ] मिठाई

ङार्दुङ् ना. [ ŋaːrduŋ ] १)पाँसुलो २)घुँडा

ङालु ना. [ ŋaːlu ] मन्त्र; तन्त्र झारफुक गर्ने विधि
ङालुङ् [ पर्यायबाचि ]

ङालुङ् ना. [ ŋaːluŋ ] मन्त्र; तन्त्र झारफुक गर्ने विधि
ङालु [ पर्यायबाचि ]

ङेगे ना. [ ŋege ] तामाङ जातिको एक थर

ङेङ् ङेङ् ना. [ ŋeŋ ŋeŋ ] सताइ

ङेङ्कोर् ना. [ ŋeŋko ] इष्टमित्र; नातेदार
:ङ्यीङ्बो म्हेःमेः, मेमेफेफेत्,म्हामे, म्हेमेत्, म्हेम्हे, म्हेम्हेखोर्जे [ पर्यायबाचि ]

ङेन्जी ना. [ ŋendzi ] कुटुम्ब, कुटुम्ब चलाउन मिल्ने थर

ङेमी ना. [ ŋemi ] सम्धी

ङेमीस्या ना. [ ŋemisʲaː ] सम्धिनी

ङेसुर् ना. [ ŋesur ] तामाङ जातिको एक थर

ङो ना. [ ŋo ] सङ्कल्प

ङो: स्य्हेङ्ब ना. [ ŋoː sʲe̤ŋba ] मृत संस्कार
गदी स्य्हेङ्ब [ पर्यायबाचि ]

ङोन्छोप् ना. [ ŋontsʰop ] अँध्यारो
मुनछोप्, मुन्दुङ् [ पर्यायबाचि ]

ङ्यप्पी ना. [ ŋʲappi ] चपाएको खानेकुरा
ङ्यम् [ पर्यायबाचि ]

ङ्यम् ना. [ ŋʲam ] अरुले चपाएर खुवाएको खाने चीज ङयप्पी

ङ्यम्ङ्य ना. [ ŋʲamŋʲa ] चरा,चरो

ङ्यम्ङ्यु ना. [ ŋʲamŋʲu ] मुसो
नाम्पु, म्युङ् [ पर्यायबाचि ]

ङ्यल तज्यी ना. [ ŋʲala tadzʲi ] समस्या

ङ्याङ्जो ना. [ ŋʲaːŋdzo ] तामाङ जातिको एक थर

ङ्याजो ना. [ ŋʲaːdzo ] तामाङ जातिको एक थर

ङ्यान्तम् ना. [ ŋʲaːntam ] मान्यता

ङ्याब/ङ्येःब ना. [ ŋʲaːba ] ख्यालठट्टा, ठट्टा
म्रेन्, ढाप, लेप्स्याङ्, स्य्म्रेन् [ पर्यायबाचि ]

ङ्यीछेन् ना. [ ŋʲitsʰen ] तामाङ जातिको एक थर

ङ्यीप्-ङ्यीप् ना. [ ŋʲip-ŋʲip ] भीड
छो, य्हगो१ [ पर्यायबाचि ]

ङ्यीम्दोङ् ना. [ ŋʲimdoŋ ] तामाङ जातिको एक थर

ङ्यीया ना. [ ŋʲijaː ] शुक्रकिट

ङ्यीर्पङ् ना. [ ŋʲirpaŋ ] चाउरी
ङ्येर्पङ् [ पर्यायबाचि ]

ङ्यीलपा [ ŋʲilapaː ] तामाङ जाति अन्तर्गत एक थर

तामाङ जाति अन्तर्गत एक थर

ङ्यीसरे ना. [ ŋʲisare ] शनिबार

ङ्येक् लङइ ना. [ ŋʲek laŋai ] तीतो स्वाद हुने काँक्रो

ङ्येत्न लबी म्ही ना. [ ŋʲetna labi mi̤ ] जोकर
ङ्येत्न लबे म्ही [ पर्यायबाचि ]

ङ्येत्न लबे म्ही ना. [ ŋʲetna labe mi̤ ] जोकर हँसाउने मान्छे
ङ्येत्न लबी म्ही [ पर्यायबाचि ]

ङ्येन् टुः ना. [ ŋʲen ʈuː ] काखीको गन्ध, काखी गन्हाउने

ङ्येन् दोल ना. [ ŋʲen dola ] जारी खत; अर्काकी स्वास्नी ल्याए वापत भर्नुपर्ने विवाह खर्च

ङ्येन्स ना. [ ŋʲensa ] ओड्ने लुगा

ङ्येन्स्यामो ना. [ ŋʲensʲaːmo ] एक प्रकारको च्याउ

ङ्येम्बामा कोल ना. [ ŋʲembaːmaː kola ] लोहोरो
ब्रेयुङ् [ पर्यायबाचि ]

ङ्येर्पङ् ना. [ ŋʲerpaŋ] ] चाउरी
ङ्यीर्पङ् [ पर्यायबाचि ]

ङ्येस्ये १/ ङ्येस्यी ना. [ ŋʲesʲe ] साँझ, रात

ङ्यो छाब ना. [ ŋʲo tsʰaːba ] निधारमा सियोले घोचेर टीका बनाउने

ङ्योल्ब ना. [ ŋʲolba ] कृष्णपक्ष

ङ्य्या/ ङ्हा ना. [ ŋʲjaː ] मुनाल

ङ्य्हेगी ना. [ ŋʲe̤gi ] जन्मजात
डीन्जेन्फमो [ पर्यायबाचि ]

ङ्य्हेजङ् ना. [ ŋʲed̤ zaŋ ] १)कल्चौंरा २)स्तन

ङ्य्हेत्/ङ्य्हेद् ना. [ ŋʲet̤ ] कलेजो
नेँ [ पर्यायबाचि ]

ङ्य्हेन् ना. [ ŋʲe̤n ] चौतारा

ङ्य्हेम ना. [ ŋʲe̤ma ] साइत
छ्यो [ पर्यायबाचि ]

ङ्ल्ज्य ना. [ ŋldzja ] गजो, ढ्याङ्ग्रो वा दमाहा बजाउने साधन

ङ्हन्दी ना. [ ŋan̤ di ] कारण

ङ्हरदेन् ना. [ ŋar̤den ] तामाङ जातिको एक थर

ङ्हर् ना. [ ŋa̤r ] गारो, भित्तो, पर्खाल

ङ्हाल्ज्या ना. [ ŋaː̤ldzʲaː ] गजो

ङ्हील् ना. [ ŋi̤l ] गिजा
सन्हील् [ पर्यायबाचि ]

ङ्हेन् ना. भेद

ङ्होअीलु ना. [ ŋo̤ailu ] १)आकृति १)अनुहार

ङ्होप्ता / ङ्होता / ङ्होब्दा ना. [ ŋo̤ptaː ] भडारे; मालिक
ङोक्ता, छ्यीम्सुङ्, छ्यीम्सुङ्, नेःमो, न्याबो [ पर्यायबाचि ]

ङ्होप्तास्या ना. [ मालिकनी ] मालिकनी

चङ् ना. [ tsaŋ ] भाउजू; बुहारी

चङ्बु ना. [ tsaŋbu ] समुन्द्र
कोल्मो,ग्ये, छ्युजम्ब, य्हे [ पर्यायबाचि ]

चछो ना. [ tsatsʰo ] कालो धागो

चनगी ना. [ tsanagi ] अन्तरीक्ष
तेङ्ला, नम्दीङ्, नम्सरी, बाररी, मु [ पर्यायबाचि ]

चनसुङ् ना. [ tsanasuŋ ] कुखुरे देउता

चनु ना. [ tsanu ] अरिँगाल, खील गाडेर चिल्ने विषालु किरो

चनुके ना. [ tsanuke ] चाका, माहुरी वा अरिँगालको बच्चा रहेको फग्लेँटा
के [ पर्यायबाचि ]

चनुजङ् , चनजङ् ना. [ tsanudzaŋ ] अरिँगालको गोलो

चपुत् ना. [ tsaput ] कुटमिरो

चबुत् ना. [ tsabut ] कुट्मेरो बोट

चलख् ना. [ tsalakʰ ] चलाख
ग्रीम्बु [ पर्यायबाचि ]

चलीङ् ना. [ tsaliŋ ] खाने मन

चवइ/ ङाप्ता ना. [ tsawai ] मुख्य; प्रमखु
म्हगी [ पर्यायबाचि ]

चवा ना. [ tsawaː ] आदि; सुरुवात
चुसाङ् [ पर्यायबाचि ]

चाङ् री ना. [ tsaːŋri ] सौतेनी पट्टीको वाइबा

सौतेनी पट्टीको वाइबा

चारा ना. [ tsaːraː ] केराको पात निस्कने ठाडा

चीचग्रोङ् ना. [ tsitsagroŋ ] फूलझैं हाँस्ने केटाको नाम; थरको आधारमा दिइने नाम

चीचलम ना. [ tsitsalama ] फूलझैं हाँस्ने केटाको नाम;

(कुनै व्यक्तिको ज्ञान, गुण, वर्ण, व्यक्तित्व, चरित्र, बानी व्यहोराहरू, जन्मजात विशेषताहरूका आधारमा दिईने उपना)

चीचलमो ना. [ tsitsalamo ] फूलझै हाँस्ने केटीको नाम; थरको आधारमा दिईने नाम

खान्चे खाटिवा चीचलमो? कहा बाट आउदै चीचलमो.

चीचवति ना. [ tsitsawati ] फूलझैं हाँस्ने केटीको नाम; थरको आधारमा दिईने नाम

चीपी ना. [ tsipi ] चिभे,बिहानीपख कराउने, लामो पुच्छर हुने कालो चरो

चीप्के ना. [ tsipke ] चिवे चरा

चीबु ना. [ tsibu ] जुठो
जुरु [ पर्यायबाचि ]

चीम ना. [ tsima ] खुट्किलो

चीम् ना. [ tsim ] छुचुन्द्रो
चीम्ङ्युक् [ पर्यायबाचि ]

चीम्गन् ना. [ tsimgan ] तामाङ जातिको एक थर

चीम्ङ्युक्/ चीम्ङयु / चीम्म्युक् ना. [ tsimŋʲuk ] छुचुन्द्रो
चीम् [ पर्यायबाचि ]

चीलीम्स्यामो ना. [ tsilimsʲaːmo ] हुक्काको जस्तो आकार भएको एक प्रकारको च्याउ

चीलीली ना. [ tsilili ] एक प्रकारको चरा

चीले ना. [ tsile ] एउटा मात्र फूल फुलेको अवस्था पीले

चुइपालो ना. [ tsuipaːlo ] यसपाली

चुबी ना. [ tsubi ] चक्कु

चुम्हील्हुइब ना. [ tsumi̤lṳiba ] मनुष्य चोला

चुरुम्बा ना. [ tsurumbaː ] धेरै पाकेको बाली

चे ना. [ tseː ] खिया, भाँडामा लाग्ने कस
च्या [ पर्यायबाचि ]

चे:त् ना. [ tseːt ] मैदान; खुल्ला चउर; सम्म परेको जमिन
च्यात् [ पर्यायबाचि ]

चे:रु ना. [ tseːru ] मृगको सिङ; हरिन, जङ्गली पशुको सिङ प्रयोग गरि बनाएको हतियार

चेक्के ना. [ tsekke ] कमी /थोरै

चेत् ना. [ tset ] भिरालो जमिन

चेन् ना. [ tsen ] १)कुल देउता २)बाघ
ख्ल, च्यन्, ताग, न्यातस्हीप्त, ला, ल्हु, स्हीप्ता [ पर्यायबाचि ]

चेन्गीसुङ् ना. [ tsengisuŋ ] जे पनि खान पाउने

चेन्चेन् ना. [ tsentsen ] चन्दन, सुगन्धयुक्त एक जातको काठ, श्रीखण्डको लेप

चेन्डेल् ना. [ tsenɖol ] झाँक्रीको देवता पन्छाउने काम

चेन्र्हङब (चेन्ह्रङ्बा) ना. [ tsenraŋ̤ ba ] बाघ जस्तो; मासु बढी खाने

चेप ना. [ tsepa ] चेपे;मुख चेप्टो खाल्को माछा

चेम्बे ना. [ tsembe ] चाँप, झुप्पामा फल्ने एक जातको ठूलो रुख

चेरेन् ना. [ tseren ] चरण

चेल्न ना. [ tselna ] १)चाल्नी २)चाल्नु

चोः ना. [ tsoː ] १)छेउ; कुनै ठाउँको टुप्पोमा २)खबर
ङम्, न२, नच्युप्, रइ [ पर्यायबाचि ]

चोके ना. [ tsoke ] रुखको हाँगा फाटेको ठाउँ

चोक्न ना. [ tsokna ] चुच्चो,तिखो
चोक्तो, चोक्न, म्युङ्ज [ पर्यायबाचि ]

चोखेम्पो ना. [ tsokʰempo ] चोखाली

चोङो डब् ना. [ tsoŋo ɖab ] छ्यापी
छ्यपी [ पर्यायबाचि ]

चोङ्खङ् / चोन्ह्र ना. [ tsoŋkʰaŋ ] जेल
च्युप्खाङ् [ पर्यायबाचि ]

चोःथेन् ना. [ tsoːtʰen ] तामाङ जाति अन्तर्गत एक थर

तामाङ जाति अन्तर्गत एक थर

चोदेन् ना. [ tsoden ] तामाङ जातिको एक थर

चोःरी ना. [ tsoːri ] समतल सतहको छेउ
च्येप्ले, रइटी१ [ पर्यायबाचि ]

चोल ना. [ tsola ] चोला
सुर्के [ पर्यायबाचि ]

चोहो ना. [ tsoho ] सभापति

च्यङ्कुर्हङ्ब ना. [ tsʲaŋkuraŋ̤ ba ] बढी कराउने

च्यङ्ग्र ना. [ tsʲaŋgra ] च्याङ्ग्रा

च्यङ्ब ना. [ tsʲaŋba ] १)कान्छो, कान्छी २)कमी हुनु

च्यङ्स्यर्लुङ् ना. [ tsʲaŋsʲarluŋ ] आँधीबेहेरी

च्यपु / गुप ना. [ tsʲapu ] गुभो, बोट विरुवाको कमलो पात
मुगु [ पर्यायबाचि ]

च्यप्पङ् ना. [ tsʲappaŋ ] अमारो; सेतो फूल फुल्ने अमिलो फल फल्ने एक बोट

च्यल्द ना. [ tsʲalda ] साङ्लो; फलामको सिक्रि

च्याकोर् ना. [ tsʲaːkor ] चित्रो, अस्थाई गोठ छाउने, चौडाइ कम लम्बाई लामो हुने चित्रे

च्यात् ना. [ tsʲaːt ] मैदान; खुला चउर; सम्म परेको जमिन
चे:त् [ पर्यायबाचि ]

च्याप् ना. [ tsʲap ] औंठी; मुन्द्री

च्याबी ना. [ tsʲaːbi ] भुसुनो

च्यामुस्यामो ना. [ tsʲaːmusʲaːmo ] एक प्रकारको तीतो स्वाद हुने च्याउ

च्यालङ् ना. [ tsʲaːlaŋ ] करायेँ; हाँडी; मकै भुट्ने फलामको भाँडो
पुःपु, फोँसे [ पर्यायबाचि ]

च्याल्दा ना. [ tsʲaːldaː ] साङ्ला

च्यावगोर्र ना. [ tsʲaːwagorra ] गोठ
गोदे [ पर्यायबाचि ]

च्यीत्तोर ना. [ tsʲittora ] च्यीत्तोर

च्युङच्युङ् ना. [ tsʲuŋtsʲuŋ ] केराको बोटको बीचको भाग टुसा; टुप्पो; बोटबिरुवाको टुप्पा

च्युप्खाङ् ना. [ tsʲupkʰaːŋ ] जेल
चोङ्खङ [ पर्यायबाचि ]

च्येकर् ना. [ tsʲekar ] नमिल्दो कुरा गर्ने मानिस

च्येगेहर् ना. [ tsʲegehar ] एक धार्नीको भाँडो

च्योक्च्योक् ना. [ tsʲoktsʲok ] . दिउसो आँखा नदेख्ने; राती उड्ने चरो

च्योङ्लोङ् ना. [ tsʲoŋloŋ ] औंसा;झिँगोको अण्डाबाट घाउमा उत्पन्न हुने किरा
बुलुङ् [ पर्यायबाचि ]

च्योत्तोर् ना. [ tsʲottor ] १) शिकार २) सिउर; भालेको टाउकोमा हुने स्यूर

च्योन् ना. [ tsʲon ] भाइ; बहिनी
अले, नो२ , मीयुङ् [ पर्यायबाचि ]

च्योम्बेक् ना. [ tsʲombek ] झुम्म पर्नु (जाड रक्सि आदिले झुम्मा पर्नु)

च्योम्बेक्ले टिटिवा। झुम्म परेर बसिराको छ।

च्योस्च्योस् ना. [ tsʲostsʲos ] कुकुरलाई बोलाउने आवाज
चे [ पर्यायबाचि ]

कुकुरलाई बोलाउने आवाज

च्हो ना. [ tso̤ ] चोर

छइ ना. [ tsʰai ] चोया
छेइ [ पर्यायबाचि ]

छक्कल् ना. [ tsʰakkal ] खाना खाने बेला

छछबुछ ना. [ tsʰatsʰabutsʰa ] वंश; सन्तान
फोत्त, बुमङ् [ पर्यायबाचि ]

छप्प ना. [ tsʰappa ] १)गर्मी; घामको ताप २) खडेरी
हरेरी [ पर्यायबाचि ]

छम् ना. [ tsʰam ] १) केश २) जाँठा; ज्ञानेन्द्रिय वरिपरि उम्रने रौं ३)ध्यान्; तपस्या गुफा;ओडार,जेल
गोम् [ पर्यायबाचि ]

छम्खङ् ना. [ tsʰamkʰaŋ ] ध्यान गर्ने ठाउँ

छव ना. [ tsʰawa ] जरो; ज्वरो
डङ्सीङ्; र्हप्र्होप् [ पर्यायबाचि ]

छाबो ना. [ tsʰaːbo ] साडुभाई; साडु; जार

छामो ना. [ tsʰaːmo ] जेठानी; देवरानी; सौतेनी; सौता

छारीब्योन्ला ना. [ tsʰaːribjonlaː ] जवानी

छाव ना. [ tsʰaːwa ] १) जून २)ज्वरो

छीः ना. [ tsʰiː ] १)जोखना; ग्रह नक्षत्रबाट शुभ अशुभ विचार गर्ने काम २) शब्द
हीगीबुमा [ पर्यायबाचि ]

छीःछ्योइ ना. [ tsʰiːtsʲʰoi ] शब्दकोश

छीबु ना. [ tsʰibu ] सयपत्रि

छीमा ना. [ tsʰimaː ] १)हड्डी; माछाको हाड २)छ्याकन; कोदोको गेडा निस्केर बाँकी रहेको ढाँड
छी [ पर्यायबाचि ]

छीमे ना. [ tsʰime ] १)बत्ती ; नङ्सल् २)छीमा; एउटै बोक्रामा दुई दाना भएको केरा
म्हार्मे [ पर्यायबाचि ]

छीम् ना. [ tsʰim ] समाधान

छीरीङ् ना. [ tsʰiriŋ ] व्यक्तिको नाम

छुदु ना. [ tsʰudu ] मह

छुप्नो अल ना. [ tsʰupno ala ] जाग्राम; रात भरि नसुतेको
मुन्डु [ पर्यायबाचि ]

छुःब २ ना. [ tsʰuːba ] चिन्ह, निशाना

छुम्पु ना. [ tsʰumpu ] गुप्ताङ्ग, लिङ्ग र योनी

छुम्बु ना. [ tsʰumbu ] १)चाक, गुप्ताङ्क २)सारीको मुजा

छुयासङ् ना. [ tsʰujaːsaŋ ] कसम

छे ना. [ tsʰe ] आयु

छे:बङ्यीस् ना. [ tsʰeːbaŋʲis ] सप्तमी

छे:बडुः ना. [ tsʰeːbaɖuː ] षष्ठी

छेइ ना. [ tsʰei ] चोया;बाँस निगालो आदिको कप्टेरो
छइ [ पर्यायबाचि ]

छेकपाल् ना. [ tsʰekapaː ] तामाङ जातिको एक थर

छेच्युङ् ना. [ tsʰetsʲuŋ ] खोटी, शरीरमा खोट भएको

छेजोम् ना. [ tsʰedzom ] जित्ने केटी

छेतेरे ना. [ tsʰetere ] १)पात झरेको वा मरेको रुख २)कप्टेरो; बाँस आदिको मकै भुट्ने साधन

छेदेरे ना. [ tsʰedere ] . पात झारेको रुख

छेनरीक्पा ना. [ tsʰenarikpaː ] वैज्ञानिक

छेन्छोबा ना. [ tsʰentsʰobaː ] महाधिवेशन

छेन्पो ना. [ tsʰenpo ] १) महान् २) विशाल

छेपु ना. [ chhepu ] मृतक आत्मालाई पार लगाउने मन्त्र

छेबच्यु, छेःच्यु ना. [ tsʰebatsʲu ] गुरु रिम्पोछेको जन्म मिति

छेःबदोप्पा ना. [ tsʰeːbadoppaː ] औंसी

छेःबब्ली ना. [ tsʰeːbabli ] चतुर्थी

छेबुत् ना. [ tsʰebut ] लामाको भाग वा अंश (मासु)

लामाको भाग वा अंश (मासु) , बाेम्बाे लाई दिने छाङ्‌र

छेबोन् ना. [ tsʰebon ] समाजेसेवी
पोम्पो [ पर्यायबाचि ]

छेमेन् ना. [ tsʰemen ] जेठी पट्टिको वाइबा

छेम्हीङ् ना. [ tsʰemi̤ŋ ] योध्दा

छेयाङ्दा ना. [ tsʰejaːŋdaː ] सगुन पोङ वा सगुनको कुनै पनि पिउने कुरा(जस्तै दहि,दुध, जाँड र रक्सि) हालेरको बटुकाको मुनि बिछ्याउने सालको पात

छेर्हो ना. [ tsʰero ] कागजी साथी

छेल्मेल् ना. [ tsʰelmel ] छेस्को

छोः बुल् ना. [ tsʰoːbul ] लास वा देवता वरिपरि चढ्याएको खाने चीजहरु

छोइपग् ना. [ tsʰoipag ] अनुमान दम्छीग् अनुशासन छ्यानीन्, दम्जी दम्छीक

छोक्प १ ना. [ tsʰokpa ] समाज
खोर्जे,दु:बन्हब, य्हुल्, य्हुल्ब [ पर्यायबाचि ]

छोग्ला ना. [ tsʰoglaː ] भेला हुने स्थान

छोङ् ना. [ tsʰoŋ ] व्यापार

छोङ् रो ना. [ tsʰoŋro ] लगानी कर्ताहरु

छोङ्बो ना. [ tsʰoŋbo ] व्यापारी

छोन् ना. [ tsʰon ] रङ; थरीथरीका रङ

छोन्डा ना. [ tsʰonɖaː ] जिउँदो मान्छेको आत्मा जसले अरुलाई पिरोल्छ

छोप् ना. [ tsʰop ] अचार; चटनी

छोःब २ ना. [ tsʰoːba ] सभा
सब १ [ पर्यायबाचि ]

छोर्छोर् ना. [ tsʰortsʰor ] १)भद्रगोल २)छरपष्ट
जीङ्जीङ् [ पर्यायबाचि ]

छोव ना. [ tsʰowa ] संस्कार
र्हीम्ठीम् [ पर्यायबाचि ]

छ्य ना. [ tsʲʰa ] १)पक्ष २)काँट, वरावरी, प्रकार

छ्यक् ना. [ tsʲʰak ] किनार, लुगाको छेउ
न२ [ पर्यायबाचि ]

छ्यग्छ्यीग् ना. [ tsʲʰagtsʲʰig ] १)धुलोपिठो २)कच्याककुचुक

छ्यङ् ना. [ tsʲʰaŋ ] खाट, काठहरु बिछाएर बनाएको सुत्न मिल्ने
ख्यङ्,ङ्याल्ठी, ठी [ पर्यायबाचि ]

छ्यङ्च्योल्मो ना. [ tsʲʰaŋtsʲolmo ] पेया पदार्थ(रक्सी, छ्याङ्) बाँड्ने महिला वा स्त्री

छ्यपी ना. [ tsʲʰapi ] छ्यापी
चोङो डब् [ पर्यायबाचि ]

छ्यर्कु ना. [ tsʲʰarku ] गुम, चोयाले बुनी पातले छाएको घामपानीबाट बच्ने साधन
छ्यार्कु [ पर्यायबाचि ]

छ्यल्दुम् ना. [ tsʲʰaldum ] मोटो; जीउमा मासेल भरिएको वा फोक्सिएको

छ्यल्याम् ना. [ tsʲʰaljaːm ] संगीतका सामाग्रीहरु

छ्याइ छ्याइ ना. [ tsʲʰaːi tsʲʰaːi ] झ्याली बजाउँदाको आवाज

छ्याङ्क ना. [ tsʲʰaːŋka ] छाँगे; छहरो; झर्ना; जलप्रवाह

छ्याङ्मा ना. [ tsʲʰaŋmaː ] कुनै पनि शुभकार्य वा मर्दापर्दा पेया पदार्थ रक्सी, छ्याङ् आदि बाँड्ने कामको लागि तोकिएको व्यक्ति।

एैला दिम्रि छ्याङ्मा खाला मुवा ओई? तिम्रो घरमा ‍छ्याङ्मा (जाँढ रक्सि, आदि बाढ्ने मान्छे) को ओई?

छ्याङ्मा ना. [ tsʲʰaːŋmaː ] वितरक

छ्याप्छ्योप्/ छ्योप्र ना. [ tsʲʰaːptsʲʰop ] मिसावट
छ्योलोङ्मोलोङ् [ पर्यायबाचि ]

छ्याप्य्हुप् ना. [ tsʲʰaːpjṳp ] महिला पुरुष

छ्याब ३ ना. [ tsʲʰaːba ] मद्दत

छ्याबे ना. [ tsʲʰaːbe ] कापे

छ्यामी ना. [ tsʲʰaːmi ] तामाङ जातिको एक थर

छ्याम्पोस्यो ना. [ tsʲʰaːmposʲo ] खाते

छ्याम्बले ना. [ tsʲʰambale ] खाई लाग्दो काँक्रो वा फर्सी

छ्याम्बले ना. [ tsʲʰaːmbale ] कलिलो फल

छ्यायुङ् ना. [ tsʲʰaːjuŋ ] फाल्न सक्ने ढुङ्गा (छेलो) दोवाप्
दोवाप् [ पर्यायबाचि ]

छ्यारी न् रि ना. [ tsʲʰari nri ] चलनचल्तीमा

छ्यासङ् ना. [ tsʲʰaːsaŋ ] शौचालय; चर्पी
क्लीछ्याजङ्, फिर्क्याप्खाङ [ पर्यायबाचि ]

छ्यी ना. [ tsʲʰi ] १)घाँस २)बोसो

छ्यीङ्,छीङ्स्हे ना. [ tsʲʰiŋ ] १)कच्चा पदार्थ २)काँचो

छ्यीम्सुङ् ना. [ tsʲʰimsuŋ ] भडारे; मालिक
ङोक्ता, ङ्होप्ता, ङ्होप्ता, नेःमो, न्याबो [ पर्यायबाचि ]

छ्यीस ना. [ tsʲʰisa ] खीसा, निक्लिन लागेको घोगा

छ्यु ना. [ tsʲʰu ] १)नसा २)पानी

छ्युक्डप् /तोब्लीङ् डब् /दइगनी ना. [ tsʲʰukɖap ] निगुरो (सुक्खा बारीको कान्लामा पाइने निगुरो साग)

छ्युक्तुङ् ना. [ tsʲʰuktuŋ ] कुरकुरे हाड; चाकको हाड

छ्युगुत् ना. [ tsʲʰugut ] आन्द्रमा राखेको बोसो
पेत् [ पर्यायबाचि ]

छ्युङ् १/ छ्युङ्ब ना. [ tsʲʰuŋ ] लालमणि

छ्युजम्ब ना. [ sʲʰudzamba ] समुन्द्र

छ्युतङ ना. [ tsʲʰutaŋ ] पानी जमाउने भाँडो

छ्युदी ना. [ tsʲʰudi ] कल्चौडे

छ्युम्होम्होय्हुङ ना. [ tsʲʰumo̤mo̤jṳŋ ] दुम्सुरबोन मरेको स्थल

छ्युयेर् ना. [ tsʲʰujer ] घाउबाट निस्केको पानी

छ्युरङ् ना. [ tsʲʰuraŋ ] खोलामा पाईने एक प्रकारको माछा वा खान मिल्ने जीव जसको जीउको आकार सर्पको जस्तो हुन्छ ।

छ्युरल् ना. [ tsʲʰura ] पानीले भिजेको ठाउँ

छ्युर्तेन् ना. [ tsʲʰurten ] चैत्य

छ्युर्देन् ना. [ tsʲʰurden ] माने, मृतकको सम्झनामा बनाइएको एक स्मारक
फुर्कङ, म्हने [ पर्यायबाचि ]

छ्युर्म ना. [ tsʲʰurma ] ओद

छ्युलेन् ना. [ tsʲʰulen ] पानी जमेको आलु

छ्ये ना. [ tsʲʰe ] १)किताब; कागज, शास्त्र २)जुनी, आयु, उमेर, जुग, युग
स्योःस्यो [ पर्यायबाचि ]

छ्येगर् ना. [ tsʲʰegar ] निधारमा सेतो भएको

छ्येङ्जोङ् ना. [ tsʲʰeŋdzoŋ ] रक्सी भट्टी

छ्येत्बेद् / स्येबीनो ना. [ tsʲʰetbed ] चिनजानकै

छ्येबछ्युङ्ब ना. [ tsʲʰebatsʲʰuŋba ] साना ठुलो; घटबढ

छ्यो ना. [ tsʲʰo ] साइत हेर्ने; दिशा
ङ्य्हेम [ पर्यायबाचि ]

छ्योइ-ठीम् ना. [ tsʲʰoi-ʈʰim ] शास्त्रीय प्रथा

छ्योइठी ना. [ tsʲʰoiʈʰi ] पुस्तक राख्ने पिर्का

पुस्तक राख्ने पिर्का

छ्योगा ना. [ tsʲʰogaː ] विधि

छ्योन्दोक् ना. [ tsʲʰondok ] रक्सी वा जाँड लागेर हल्लिदै हिडेको अवस्था

छ्योन्दोङ्छ्योन्दोङ् ना. [ tsʲʰondoŋtsʲʰondoŋ ] पेय पदार्थ लाग्दाको हिँडाई

छ्योबेमा ना. [ tsʲʰobemaː ] १)कमलको फुल २)सिमलको रुख

छ्योम्लोङ् ना. [ tsʲʰomloŋ ] पानी माथि खस्ने आवाज

छ्योल ना. [ tsʲʰola ] घट्टको मदानी अठ्याउने सबैभन्दा तल्लो भागको फलाम

छ्योला ना. [ tsʲʰolaː ] रसेन ढुङ्गा

छ्योलोङ्मोलोङ् ना. [ tsʲʰoloŋmoloŋ ] मिसावट

छ्योल्तोरो ना. [ tsʲʰoltoro ] गाठागुठी, डल्लो निस्केको

ना. [ dza̤ ] छोरा; छोरो

जउँरा ना. [ dza̤ũraː ] जमरा; टीका लाउँदा कपालमा सिउरीने जौका आँकुरो

जउले ना. [ dza̤ule ] शिकारी चील; आकाशमा माथिमाथिसम्म उडिरहने एक हिंस्रक पंक्षी

जङ् ना. [ dza̤ŋ ] गुँड

जङ्गु ना. [ dzaŋ̤ gu ] ओदान

जङ्ज्यीङ् ना. [ dza̤ŋdzʲi̤ŋ ] गन्जागोल

जज ना. [ dza̤dza̤ ] सानु

जमान् ना. [ dza̤maːn ] भाकल; प्रतिज्ञ

जमे/ जइ / जमेत् ना. [ dza̤me ] छोरी

जम् खप्प ना. [ dza̤m kʰappa ] भाइ टीका
जम्दुग [ पर्यायबाचि ]

जम्दुग ना. [ dza̤mduga ] भाइ टीका; दिदी वा बहिनीले दाजु वा भाइलाई टीका लगाई यमराजबाट बजाइने काम
जम् खप्प [ पर्यायबाचि ]

जम्बु ना. [ dza̤mbu ] जामुनो; प्याजी रङको फल फल्ने

जाच ना. [ dzaː̤tsa ] कुन्जा; जाँतो वा घट्ट ठुङ्ने एकपट्टि चुच्चो भएको सानो घन

जीक्तेन् ना. [ dzi̤kten ] मनको

जीग्देन् ना. [ dzi̤gden ] संसार

जीङ्जीङ् ना. [ dzi̤ŋdzi̤ŋ ] छरपष्ट; भद्रगोल
छोर्छोर् [ पर्यायबाचि ]

जीजी ना. [ dzi̤dzi̤ ] चाल्नी

जीननाङ् ना. [ dzi̤nanaːŋ ] भडार

जीन्लब् ना. [ dzin̤lab ] आशिष; आशिर्वाद
वङ् [ पर्यायबाचि ]

जीबुलुङ् ना. [ dzib̤uluŋ ] कोदोको आँख्ला खाने किरो

जीम्बा ना. [ dzim̤ baː ] तामाङ जातिको एक थर

जुब/छुःप्/ झुब्/ वखुम् ना. [ dzṳb ] भुँवरी
खोरोरा, खोर्लोमङ्, व्होरोरो [ पर्यायबाचि ]

जुमी ना. [ dzṳmi ] (१) औंला (२)तामाङ जातिको एक थर

जुरु/ जुरा ना. [ dzṳru ] जुठो, जुरो
चीबु, पुम्बुन् [ पर्यायबाचि ]

जुवा ना. [ dzṳwa ] जुवा
कुम्१ [ पर्यायबाचि ]

जेङ्जेङ् ना. [ dzeŋ̤ dzeŋ̤ ] कसिङ्गर, धुलो मैलो
जोप्, नो२ [ पर्यायबाचि ]

जेनेजेन् ना. [ dzen̤ dzen̤ ] झर्लाङमा बसोबास गर्ने मानिसलाई बोलाउने नाम, झार्लाङको बासिन्दा

जेप्प दोङ्ग ना. [ dze̤ppa doŋga ] जहाज

जेब्र ना. [ dze̤bra ] जेब्र

जेब्र ना. [ dze̤bra ] जेब्र

जेम्ब २ ना. [ dze̤mba ] जाँगर

जेरु ना. [ dze̤ru ] जेठान; स्य्हाङ्बो

जेल् ना. [ dze̤l ] छेस्का; छेस्को आदिको मसिनो सिन्को

जेःस्यी ना. [ dze̤ːsʲi ] योग्यता वाला

जोग्ना ना. [ dzo̤gnaː ] तामाङ जातिको एक थर

जोङगन् ना. [ dzo̤ŋagan ] तामाङ जातिको एक थर

जोङ्तम् ना. [ dzo̤ŋtam ] गाउँ खाने कथा, चुट्किला

जोम ना. [ dzo̤m ] १) हाजिरी जवाफ २)गाउँ खाने कथा

जोम्तम् ना. [ dzo̤mtam ] गाउँ खाने कथा

जोहब् ना. [ dzo̤hab ] जवाफ
स्य्हालु; स्हेर्लम्; स्हेर्लीङ् [ पर्यायबाचि ]

ज्यबडान्ब २ ना. [ dzʲa̤baɖaːnba ] शुभकामना

ज्यब्देन् ना. [ dzʲab̤ den ] तामाङ जातिको एक थर

ज्यर्दी ना. [ dzʲar̤di ] १)आर्यन २)बाहुन–क्षेत्री
नच्यर्, बामेन् [ पर्यायबाचि ]

ज्यल्पेल् ना. [ dzʲa̤lpel ] मूर्तिपूजक

ज्यहाङ् ना. [ dzʲah̤ aːŋ ] घरभित्रको अगेना भन्दा पछाडिको ठाउँ
ज्यगाहङ् /ज्यीहङ् [ पर्यायबाचि ]

ज्या ल्हो ना. [ dzʲa̤ːlo̤ ] मंकर राशि; बाह्र राशि मध्ये दसौँ

ज्याङ्गे ना. [ dzʲa̤ːŋge ] जामा; लामाले लगाउने

ज्याङ्बा ना. [ dzʲaː̤ŋbaː ] अभ्यास

ज्याँब ना. [ dzʲãː̤ba ] मुर्दाको नाममा लेखेको एउटा कागजी

ज्यी ना. [ [dzʲi ] १)हात खुट्टाको जोर्नि, औंलाको खण्डहरु (इन्च) २)डोब; छाप; भूईमा पैतालाको डोब, चिन्ह ज्येः ३)जाँड; रक्सी कोर्छ्याङ्, ज्यीमी, बप्,केम्

ज्यीः ना. [ dzʲiː̤ ] औंलाको जोर्नी; शरीरको जोर्नी

ज्यीः, ज्ही ना. [ dzʲiː̤ ] उखुको खण्ड

ज्यीगङ् ना. [ dzʲi̤gaŋ ] जाँड राख्ने ठाउँ

ज्यीद मठर् ना. [ dzʲi̤da maʈʰar ] सह-प्रशिक्षक

ज्यीमी १ ना. [ dzʲi̤mi ] १)जमिन २)जाँड ३)सबै ठाउँ; संसार भरि
केम्; कोर्छ्याङ्; ज्यी; बप् [ पर्यायबाचि ]

ज्यीव ल्हो ना. [ dzʲi̤wa lo̤ ] मुसा वर्ग; मेष राशि

ज्युः स्यम् ना. [ dzʲṳːsʲam ] अन्तिम

ज्युक्दु ना. [ dzʲṳkdu ] चाक
ज्युप्दी, पक्च, फुल्दुर् [ पर्यायबाचि ]

ज्युज्युप् ना. [ dzʲṳdzʲṳp ] चिल्लो स्थान, धेरै फोहोर भएको स्थान

ज्युप्तो ना. [ dzʲṳpdi ] चाक, कन्डो, पुट्ठा नितम्ब

ज्युप्तो फुल्फुल् ना. [ dzʲṳpto pʰulpʰul ] चाकको फिलो, चाकको मासपिण्ड

ज्युप्दी ना. [ dzʲṳpdi ] चाक
ज्युक्दु, पक्च, फुल्दुर् [ पर्यायबाचि ]

ज्युर्नीङ् ना. [ dzʲṳrniŋ ] एक प्रकारको फुट्टे चरा

ज्येः/ ज्योइ ना. [ dzʲe̤ː ] भूँइमा पैतालाको डोब; चिन्ह; छाप
ज्यी [ पर्यायबाचि ]

ज्येत् ना. [ dzʲe̤t ] भाषा
ज्योत् (unspec. var. of ग्योत्) [ पर्यायबाचि ]

ज्येबतम् ना. [ dzʲa̤betam ] मीठो बोली; मीठो कुरा

ज्योगर् ना. [ dzʲo̤gar ] पुच्छर सेतो भएको

ज्योन् ना. [ dzʲo̤n ] लुगा राख्ने डोरी वा काठ
ज्योलोन् [ पर्यायबाचि ]

ज्योर्मो ना. [ dzʲo̤rmo ] एक प्रकारको चरा

बथानमा हिँड्ने वर्षमा दुई ओटा मात्र अन्डा पार्ने एक प्रकारको चरा

ज्योर्लीङ् ना. [ dzʲo̤rliŋ ] एक प्रकारको चरा

ज्योल्मो ना. [ dzʲo̤lmo ] एक प्रकारको चरा

अरु चरा जति उड्न नसक्ने एकछिन उड्दै अनि हिँड्दै गर्ने एक प्रकारको चरा

टक्सर् ना. [ ʈaksar ] छापाखाना; पैसा छाप्ने घर

टङ् ना. [ ʈaŋ ] रगत मासी; हड्डी भित्रको मासु

टरे ना. [ ʈare ] खत; घाउ–खटिराको दाग
ल्य्हबो [ पर्यायबाचि ]

टा ना. [ ʈaː ] जरा
रीन् [ पर्यायबाचि ]

टार् ना. [ ʈaːr ] मैदान; सम्म परेको फराकिलो

टुबा ना. [ ʈubaː ] तामाङ जातिको एक थर

टेन्स्यीङ् ना. [ ʈensʲiŋ ] गहुँको बाला टिप्न प्रयोग गरिने साधन
टेप्स्यीङ् [ पर्यायबाचि ]

(दुईवटा गोलाकार काठलाई डोरिले एक साईटमा बाधेर बनाएको साधन)

टेप्टेप् म्हेन्दो ना. [ ʈepʈep men̤ do ] एक प्रकारको सेतो र निलो रङको फूल; ऋतु अनुसार फूलको रङ बद्लिने फुल

टोकोरो ना. [ ʈokoro ] गलबन्दी

ना. [ ʈʰa ] रामो; छिनो
र्ह [ पर्यायबाचि ]

ठङ्सीङ ना. [ ʈʰaŋsiŋ ] शरीर
गोदोङ्ब, बुङ्, ल्हुइ, स्य्ह, स्य्हल्ही [ पर्यायबाचि ]

ठप्रो/ख्रेन्ब ना. [ ʈʰaproː ] खाजा
दीगु, प्रो [ पर्यायबाचि ]

ठल् ना. [ ʈʰa ] कर

ठा ना. [ ʈʰaː ] रगत

ठाउदोङ् ना. [ ʈʰaːudoŋ ] कल्पवृक्ष

ठीः१ ना. [ ʈʰiː ] १)कुर्सी; पिर्का २)खाट
को