भूगोल र प्रकृति - शब्दहरु ( 1 )

म्हेन्दो वि. > फुल
म्हेन्दो