हाम्रो प्रतिनिधिहरु

राज डिमडुङ

प्रबन्ध निर्देसक / जन्मदाता

चिजा लामा

सर्जक / संयोजक

रोशन फ्युब तामाङ

सर्जक / प्रतिनिधि

वान्ग्च्यु फ्युब तामाङ

सर्जक / प्रतिनिधि

बनु लोप्चान तामाङ

सर्जक / प्रतिनिधि

बिनोद तामाङ

सर्जक / प्रतिनिधि

शान्ति मम्बा तामाङ

सर्जक / प्रतिनिधि

एन्जिला तामाङ

सर्जक / प्रतिनिधि

डोल्मा मनाङथेन तामाङ

सर्जक / प्रतिनिधि